Wat is die evangelie? (6)

image_pdfimage_print

The only thing of our very own which we contribute to our salvation is the sin which makes it necessary. —William Temple

Wat is die evangelie? (6)

Kom ons kyk nou na 1 Korintiërs 15:5 – 6. Let op die volgorde van gebeure. Die opgestane Jesus verskyn eerste aan Sefas. Later verskyn Hy aan die twaalf en daarna aan meer as vyf honderd broers tegelyk.  Hierdie volgorde verskil van dié in die evangelies.  Verskeie vroue ontdek die leë graf en ‘n engel vertel vir hulle dat Jesus opgestaan het. Hulle vertel vir Petrus en hy en Johannes hardloop na die graf toe. Daar vind hulle dat die graf leeg is – net soos die vroue dit beskryf het. Maria Magdalena sien dan die opgestane Jesus – aanvanklik het sy gedink Hy is die tuinier.

 

Hierdie verskillende weergawes rapporteer verskillende aspekte en perspektiewe van dieselfde gebeurtenis. Soms is dit moeilik om hulle te integreer. Dit is tipies wat jy sou verwag van die getuienis van ooggetuies by ‘n gebeurtenis wat hulle glad nie verwag het nie. Tog moet ons vra waarom Maria Magdalena en geen ander vrou in 1 Korintiërs 15 genoem word nie.

1 Korintiërs 15 is waarskynlik ‘n belydenis wat in die vroeë jare 30 opgestel is veral vir gebruik onder die Jode. Hierdie belydenis  gee nie alleen vir ons die basiese feite van die evangelie nie, maar gee ook twee soorte getuienisse wat van hierdie feite getuig. In die Joodse kultuur van destyds is vroue nie as betroubare getuies gereken nie.

Josefus, die bekende Joodse geskiedkundige van die eerste eeu skryf die volgende in sy kommentaar oor die wet van Moses: 

Antiq. 4:219 “…let not a single witness be believed; but two or three at the least, and those such whose testimony is confirmed by their good lives. But let not the testimony of women be admitted, on account of the levity and boldness of their sex…”

Geen wonder vrouens word nie vermeld nie.

 

Ons lees verder dat Christus aan 500 broers – nie mense nie – verskyn het. Dit was die gebruik destyds om net mans te tel as jy die grootte van ‘n skare wou bepaal. Hierdie 500 broers was waarskynlik deel van ‘n veel groter skare. Lees net Matteus 14:21 oor die vermeerdering van die brood: Daar was omtrent vyf duisend mans wat geëet het, afgesien van die vrouens en kinders.

 

Ons moet ook daarop let dat Paulus nie sê dat Christus eerste aan Sefas verskyn het nie – sy naam is net eerste op die lys. As hy na die 500 broers verwys sê Paulus dat sommige van hulle al dood is. Daar het dus ‘n tyd verloop tussen wanneer die gebeure plaasgevind het en Paulus se neerskryf daarvan. Daar was egter party wat nog geleef het en ondervra kon word.

 

Hoekom openbaar Jesus Hom net aan gelowiges? Hoekom het Hy Hom nie ook aan ongelowiges geopenbaar nie? Daarna kyk ons volgende keer.

image_pdfimage_print

You may also like...