Wat moet ek met die Bybel doen?

image_pdfimage_print

The storms of life no more indicate the absence of God than clouds indicate the absence of the sun. —John Blanchard

 

Wat moet ek met die Bybel doen?

Elkeen wat dan hierdie woorde van My hoor en daarvolgens handel, kan vergelyk word met ‘n verstandige man wat sy huis op rots gebou het … elkeen wat hierdie woorde van My hoor en nie daarvolgens handel nie, kan vergelyk word met ‘n dwaas wat sy huis op sand gebou het (Matteus 7:24 – 27)

Die Bybel is die skepping van God en Hy staan langs ons as ons die Bybel lees. Ons mag nie vergeet dat die Bybel God se storie is nie. Daarom is dit anders as alle ander boeke.

Tog moet ons altyd onthou dat my verhouding nie so seer met die Bybel is nie as met die God van die Bybel. Daar is meer in die Bybel as net die onderwerpe wat daarin hanteer word.

Ons moet dus God en die Bybel onderskei. God is ‘n persoon; die Bybel is papier. God het aan ons die Bybel van papier gegee om ons te lei om sy persoon lief te hê. Ons moet dus ‘n verhoudingsbenadering tot die Bybel hê – ‘n Persoon agter die woorde op papier. Ja, God praat met ons in woorde, maar Hy is meer as die woorde. Die Bybel is God se geskrewe kommunikasie met ons. Dit is hoe ons die Bybel moet ontvang: God se woorde aan God se mense.

Ons moet dus na God luister as Hy deur die Bybel met ons praat. Ons kan vrae vra oor die Bybel, maar eers moet ons luister wat die Bybel vir ons te sê het. In die proses word ons deel van die Bybel se gesprek en die gesprek wat die kerk deur die eeue met die Bybel gehad het. Net soos die Bybelskrywers met mekaar gepraat het, net so het Christene in die geskiedenis van die kerk met mekaar gepraat – oor die Bybel se eie gesprek.

Wat beteken dit alles? My verhouding met die Bybel word verander na ‘n verhouding met die God wat in en deur die Bybel met ons praat. Ons verhouding met die Bybel is in werklikheid ‘n verhouding met die God van die Bybel. Ons vra nou nie meer: Wat sê die Bybel nie, maar wat sê die God van die Bybel.

God het aan ons die Bybel gegee, nie sodat ons die Bybel kan ken nie, maar sodat ons deur die Bybel vir God kan ken en liefhê.

image_pdfimage_print

You may also like...