Wees soos Boas

image_pdfimage_print

Wees soos Boas

Stories oor magtige mans wat swak optree teenoor vrouens is algemeen in ons hedendaagse lewe. Die moderne werkplek is ‘n werkplek vol stories van diskriminasie, hipermanlikheid en teistering. Maar daar is ook uitsonderings van mans wat Efesiërs 6;5 – 9 uitleef in ‘n wêreld van Efesiërs 5:3 – 5. Om ons te leer hoe om dit te doen kan die storie van Boas en Rut in die Ou Testament vir ons ‘n paar lese leer.

 

Rut was ‘n weduwee sonder enige manlike familielede om haar te versorg en te beskerm sy was boonop ‘n Moabiet en dus op die laagste sport van die sosiale leer. Sy was kwesbaar vir armoede en misbruik. Boas wat Rut se sosiale teenoorgestelde. ‘n Israeliet uit die prinslike geslag van Juda. ‘n Ryk man van invloed Hy het sy gesag en invloed gebruik om sy werkers te beïnvloed en te beskerm, insluitend vir Rut. Dit doen hy op verskillende maniere.

 

  1. Aandag en optrede. Boas se organisasie het verskillende vlakke van bestuur gehad (Rut 2:3, 6 en 8).

Tog sien hy toe Rut aansluit by die span. Hy weet ook wat sy die mense van Rut gedink het. Kultuurnorme mag Boas oortuig het om Rut te ignoreer, want sy was immers ‘n Moabiet. Maar dit spoor vir Boas aan om positief op te tree teenoor haar ((Rut 2:8 – 9). Integriteit in die werkplek begin as jy soek na maniere om jou werkmense te beskerm en te seën. Moenie hulle kwesbaarheid en behoeftes ignoreer nie.

 

2.Beskerming en voorsiening Die doel van Boas se optrede was: beskeming:

Ek het die manne aangesê om jou nie lastig te val nie (Rut 2:9b) en om haar te help om produktief te wees (2:9c; 15 – 16). Boas was duidelik in sy opdragte aan sy mense en aan Rut. Om te verseker sy sal nie lastig geval word nie. Hy was ook duidelik in sy opdragte om vir haar en die ander vroue te sorg Hy skep ‘n omgewing waarbinne haar werk makliker sou wees. Haar werkomgewing was meer as net fisies veilig. Sy voel welkom in hierdie omgewing.

 

Beleid wat mense teen misbruik beskerm is reg en goed. Jy moet ‘n basiese vlak van veiligheid verseker sodat jou werkmense hulle werk kan doen.

 

  1. Beleid en persoonlike voorbeeld

Boas het beleid vir sy mense gevestig wat duidelik en direk was. Hy het ook sy opdragte gemodelleer.  Hy was duidelik dat Rut nie gemolesteer mag word nie. Na hulle gesprek, gaan hy uit sy pad om haar reputasie te beskerm: Dit moenie bekend word dat ‘n vrou na die dorsvloer toe gekom het nie (Rut 3:14). Hy eet saam met haar en bedien haar selfs in die openbaar (Rut 2:14).

 

As jy in ‘n posie van leierskap is, moet jy die waardes en gedrag wat jy probeer bou om integriteit te bevorder, modelleer.

 

Boas se leierskapstyl was nie die norm van destyds nie. Hy leef aan die einde van die rigter-tydperk. En almal het gedoen dit wat reg was in hulle eie oë (Rigters 21:25). Sy sorg en beskerming van vroue was teen die kultuur van destyds Jesus het ook vroue geëer en geseën in ‘n kultuur wat dit selde gedoen het. Hy het hulle lyding verlig en hulle herstel in die gemeenskap en gesin (Matteus 9:20; Lukas 7:12 – 15); Hy het die waardigheid van vreemdelinge erken (Johannes 4:1 – 28; Matteus 15:22 – 28) en seën vroue met ‘n tragiese verlede (LUKAS 7:36 – 50).

 

As jy ‘n man is met gesag en invloed in die werkplek gebruik dit om vroue te beskerm en te bemagtig. In die proses volg in die voetspore van Boas en Jesus Christus.

 

image_pdfimage_print