Wetenskap en godsdiens. Is dit hoe dit moet wees?

image_pdfimage_print

 

Gloom we have always with us, a rank and sturdy weed, but joy requires tending – Barabara Holland

 

Wetenskap en godsdiens. Is dit hoe dit moet wees?

Die soeke na waarheid lyk nie altyd diesefde nie.

Die wetenskap en godsdiens is dikwels teenoor mekaar opgestel

  1. ‘n Ingewikkelde verhouding

Sedert Copernicus, vyf eeue gelede, verkeer die kerk en die wetenskap in ‘n verhouding gekenmerk deur konflik. Sommige mense in die kerk sien wetenskaplike vooruitgang nie as ‘n nuwe verstaan van hoe die wêreld werk nie, maar as ‘n bedreiging vir “Bybelse waarhede.” Hoe kan waarhede van die heelal nou die Skepper bedreig? Die basis vir die spanning is die siening dat of die wetenskap of God is reg. Dat God verkeerd kan wees, is nie ‘n opsie nie. Moet hierdie spanning bestaan? Moet waarhede oor die heelal waarhede oor die Skepper bedreig?

 

Galileo, ‘n toegewyde gelowige wat oor sy idee van die son as middelpunt van die heelal in die moeilikheid by die kerk gekom het, gesê het: “I do not feel obliged to believe that the same God who has endowed us with sense, reason, and intellect has intended us to forgo their use.” Hy is reg. die rede en godsdiens staan nie teenoor mekaar nie, maar hulle is nie dieselfde ding nie.

 

  1. Groter waarhede.

Die wetenskap en godsdiens stel in dieselfde ding belang: Die soeke na die waarheid. Die probleem is as ons wil hê dat hulle na dieselfde soort waarheid moet soek. Wetenskap per definisie is gebaseer op wat ons kan waarneem en wat ons op grond van daardie waarnemings kan voorspel. Wetenskaplike waarhede kan bewys word. Ons weet wat die wetenskap sê waar is, want ons het dit waargeneem. Op grond van hierdie waarnemings kan ons voorspellings maak.

 

Godsdiens en die wetenskap ondersoek twee soorte waarhede wat fundamenteel van mekaar verskil. Godsdiens ondersoek ‘n waarheid wat onsigbaar is. Ons verlossing word deur geloof bepaal. Geloof vereis dat ons ons vertroue plaas in iets wat nie bewysbaar is nie. God het besluit om versteek te bly – ons sien Hom nie; ons kan Hom nie meet nie; ons kan nie voorspel wat Hy gaan doen nie. Ons word gevra om Hom te glo en te vertrou, maak nie saak wat gebeur nie. Want ons lewe deur geloof, nie deur sien nie (2 Korintiërs 5:7).

 

Godsdiens en wetenskap ondersoek twee fundamenteel verskillende waarhede.

 

  1. Bewys God?

As jy ‘n Christen is en glo dat God die Skepper van alles is, moet alle wetenskaplike waarhede meer van Hom openbaar Hulle moet ons geloof versterk en nie bedreig nie. As God wou bewys dat Hy ‘n werklikheid is, kon Hy dit maklik gedoen het. Maar Hy vra ons om dissipels te maak deur sy wese te openbaar in hoe ons ander hanteer.  Deur ons liefde vir mekaar sal almal weet dat ons sy dissipels is. Hy vra nie dat ons sy bestaan moet bewys nie. Mense sal God sien, maar hulle sal Hom in ons sien.

 

Ons word geroep om God se bestaan te bewys, nie deur wetenskaplike metodes nie, maar deur sy liefde wat sy goedheid weerspieël te wys. Ons moenie net die waarheid verdedig nie, maar dit leteerlik te beliggaam. Ons is die liggaam van Christus deur die karakter en wese van Christus te vertoon.

 

Die wetenskap is deur God geskep. Hoe meer ons dit verstaan, hoe meer verstaan ons Hom. As ons voor wetenskaplike idees wat ons verstaan van God en die Bybel uitdaag, moet ons nie verdedigend word nie, maar ons geloof moet toeneem. Geen wetenskaplike ontdekking of teorie sal God onttroon nie As ons te veel op oënskynlike bedreigings fokus kan dit ons aandag aftrek van die soort waarheid waarvoor die wetenskap nie toegerus is om te verstaan nie.

 

image_pdfimage_print