Tagged: Liefde

image_pdfimage_print

Kanale waardeur die liefde vloei

The role of a pastor is not to grow a big church. The pastor’s role is to grow mature disciples who make disciples. — Rick Howerton

 Kanale waardeur die liefde vloei

Die doel van hierdie opdrag is om liefde te wek wat uit ‘n rein hart, ‘n goeie gewete en ‘n opregte geloof kom (1 Timoteus 1:5).

In 1 Timoteus 1:5 antisipeer Paulus sy hantering van die vals onderrig van die wet (vs 7 – 11) deur die wet se ware doel op te som.  Die lesers weet van watter liefde Paulus hier praat en daarom sê hy niks meer hieroor nie.  Hy wys egter op die drie kanale waardeur die liefde vloei: hart, gewete en geloof.

Meer liefde in die gemeente

The palest ink is better than the best memory. ”-  Chinese Spreekwoord

Meer liefde in die gemeente

Een van dié belangrikste faktore vir die groei van die koninkryk van God en die groei van die gemeente is liefdevolle Christene. Gemeentes moet gemeenskappe van liefde wees. Dit is liefde wat mense bereik. Jy kan nie mense in die koninkryk in argumenteer nie. Met liefde kan jy hulle in die koninkryk kry.

Hoe doen jy dit? Rick Warren sê met drie stappe:

  • Aanvaar almal

Alles is liefde.

There may be times when we are powerless to prevent injustice, but there must never be a time when we fail to protest. -Elie Wiesel

 

Alles is liefde.

Om Jesus te volg, kom neer op die uitleef van twee gebooie ; Liefde vir God en liefde vir die naaste (Matteus 22:37 – 40). Hom het julle lief al het julle Hom nie gesien nie (1 Petrus 1:8). Dit gaan nie oor die nakom van ‘n stel reëls nie. Nee, ons moet God liefhê en Hom geniet. Maar, en dit is ‘n groot maar: As iemand sê: “Ek het God lief,” en hy haat sy broer, is hy ‘n leuenaar, want wie sy broer, wat hy kan sien, nie liefhet nie, kan onmoontlik vir God liefhê, wat hy nie kan sien nie (1 Johannes 4:20). Ware liefde gaan altyd met opoffering gepaard: Hieraan weet ons wat liefde is: Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê (1 Johannes 3:16).

image_pdfimage_print