Afgode in die kerk

image_pdfimage_print

 

Nobody ever learned they were a sinner by being told. They have to be shown – John Newton

 

Afgode in die kerk

In 2 Konings 18:3 lees ons Hiskia het gedoen wat reg is in die oë van die Here. In die volgende vers lees ons wat hy gedoen het: Hiskia het die hoogtes laat verwoes, die klippilare laat stukkend slaan en die gewyde pale laat afkap. Hy het ook die koperslang wat destyds deur Moses gemaak is, laat stukkend slaan, want tot nou toe het die Israeliete die koperslang met offers vereer.

 

Mense sou sekerlik verstaan het dat ‘n sterk geestelike leier die afgode verwyder het. Hulle sou verwag dat hy daarop sou aandring dat hulle nie meer ander gode moet aanbid nie. Wat Hiskia volgende gedoen het, moes vir hulle ‘n verrassing gewees het: hy laat die koperslang stukkend slaan. Hierdie was die koperslang wat God gesê het Moses moes maak om die volk teen slangbyte te beskerm. Hoekom doen hy dit? Omdat hulle die slang met offers vereer het. Instrumente vir verandering kan voorwerpe vir aanbidding word. In ons sondigheid kan ons van omtrent enigiets ‘n afgod maak – ons maak afgode van dinge wat vir ons belangrik is. Die koperslang wat God gebruik het om genesing te bring, word ‘n voorwerp van aanbidding.

 

Vandag is niks anders nie. Ons gebruik steeds instrumente van verandering en aanbid hulle. Hier is drie algemene afgode van die kerk.

  1. Die plek/gebou

God doen groot werke in die harte van mense waar hulle saam vergader. Hierdie vergaderplekke kan verander van ‘n instrument van verandering na ‘n voorwerp vir aanbidding. Ons moet mense gereeld daaraan herinner dat die kerk nie ‘n gebou is nie – die mense is die kerk. God woon nie in die kerkgebou nie – Hy woon in die harte van mense.

 

  1. Die verlede

God het in die verlede op wonderbaarlike maniere gewerk. Die verlede kan ‘n afgod word waar mense na die verlede verlang – meer as na die Here. Om dankbaar vir die verlede te wees, beteken beslis nie dat ek die verlede moet aanbid nie.

 

  1. Die programme

Omdat God lewens deur ‘n program verander het, kan mense hierdie programme tot ‘n ongesonde plek verhef. Hulle bly steeds net instrumente gebruik in die gemeente se dissipelskapsproses. Nou word hulle moderne koperslange.

 

Hoe kan kerkleiers meer soos Hiskia wees? Hulle moet voortdurend die aandag op Jesus Christus vestig. Net Hy is ons aanbidding werd; net Hy kan lewens verander. As ons mense help om die grootheid van Jesus te sien, lyk afgode minder aantreklik.

 

Leiers moet ook lidmate gedurig aan die doel van die gemeente herinner. Die gemeente bestaan om dissipels te maak. Dan word programme blote instrumente. Die gebou word nou net ‘n plek om te help om dissipels te maak.

Hiskia het op die Here die God van Israel vertrou (2 Konings 18:5).

 

 

image_pdfimage_print