Baha i Faith – Francois Malan

image_pdfimage_print

Peter vra:

1) graag wil ek weet of die Baha i Faith n sekte is. 2) Die 3 susters kerke se noem name soos die Doppers en ek dink daar is ook “ die stoep sitters”

Ek is n Herformer > A] gedoop, B] belydenis, C] en getrou in die Kaapse gemeente. – Ds Brandt gedoop, en Prof PS Dreyer B] en C].

Ek is n Nederlandse Afrikaner – huis taal Engels/Nederlands

Antwoord

Prof Francois Malan antwoord:

Die Bahai-religie sien homself as ’n openbaring van ’n nuwe weg van hoop en eenheid, wat deur God tot die hele mensdom gerig is.

Dit het ontwikkel uit die leringe wat twee leiers in die 19e eeu in Persië ontwikkel het. Die eerste was Mirza Ali Muhammed (1820-1850), wat homself die Bab (‘hek’) genoem het. Hy het nie veel volgelinge gehad nie. Hy is deur die Persiese owerheid om die lewe gebring omdat hulle beweer het dat hy ’n aandeel aan ’n komplot teen die Sjah gehad het. Die tweede Mirza Hussain Ali ()1817-1892) ’n volgeling van Bab, het homself Baha’u’llah ‘die eer van God’ genoem. In 1863 het hy verklaar dat hy ’n manifestasie van God is, wat deur Bab aangekondig is en gestuur is om die aarde aan die einde van die tyd te red en God se wil vir die nuwe tydperk te vertolk.

Die volgelinge van Bahai aanvaar die goddelike gesag van Bab en Baháu’lláh en hulle opvolgers, lg. se seun Abdu’l-Bahá en kleinseun Shogi Effendi.

Baha’u’llah leer die eenheid van God en godsdiens, die eenheid van die mensdom vry van vooroordele, die inherente goedheid van mense, die progressiewe openbaring van godsdienstige waarheid, ontwikkeling van geestelike kwaliteite; gelyke waarde van mans en vroue, harmonie tussen godsdiens en wetenskap, belang van opvoeding, dinamiek van verhoudings wat indiwidue en gemeenskappe aan mekaar verbind.

Hulle leer dat die geskiedenis van die mensdom in siklusse verloop. Een siklus het 6 000 jaar gelede begin met Adam, die eerste van hulle profete. Sy opvolgers was Moses, Krisjna, Boeddha, Zarathustra, Christus en Mohammed. Die laaste en belangrikste van die groep is Baha’u’llah, terwyl daar nog ander is wat nog moet kom. Baha’u’llah het homself beskou as die vervulling van alle beloftes in alle godsdienste en as die  komende wêreldvernuwer of messias. Hy moes die ware ‘godsdiens van God’ leer, die wêreld met geregtigheid vul en dit verlos van sy verlore staat en die disintegrasie van morele waardes in die moderne beskawing. Die transendente God lewe en wil opnuut met die mensdom praat. Baha’u’llah het gekom om die foute en wanbegrippe van vorige religieë reg te stel, ’n nuwe kultuur in waarheid en eenheid in te lei en die koninkryk van God wat die ander godsdienste verwag, op te rig.  Die Bahai maak daarop aanspraak dat hulle die groot universele religie van die wêreld is, nie ’n klein sektetjie nie. Daar is tans meer as 100 000 Bahai gemeenskappe versprei oor die hele wêreld.

Huidige skrywers lê slegs die woorde van Baha’u’llah uit en maak nie nuwe openbarings nie. Eenheid moet na die mensdom gebring word deur God se universele bedeling soos wat dit aan Baha’u’llah geopenbaar is.

Die christendom getuig egter dat Jesus Christus die Woord van God is, God se openbaring aan die mensdom, dat elkeen wat in Jesus glo kind van God word, en die Vader en die Seun en die Heilige Gees by elkeen wat in Jesus glo sy woning maak (vgl. Johannes 1:1-4;12; 14:15-17;23).

2 Die naam ‘Doppers’ kom van die dopkeile wat die vroeë predikante van die Gereformeerde kerk gedra het teenoor die hoë keile van die ander kerke se predikante.  ‘Gatjieponders’ is die naam vir die vroeëre NG Kerk predikante wat ’n gat-japon gedra het met ’n gat in die middel van een stuk materiaal om jou kop in te steek. Dit was die vroeëre toga.

Skrywer: Prof Francois Malan

image_pdfimage_print

You may also like...