Bid in die Naam van Jesus Christus

image_pdfimage_print

 

God forbid that I should travel with anybody a quarter of an hour without speaking of Christ to them. – George Whitefield

 

Bid in die Naam van Jesus Christus

[Ek gaan onder andere van Tim Keller se boek Payer: Experiencing Awe and Intimacy with God gebruik maak.]

 

Jesus Christus leer sy dissipels om altyd in sy Naam te bid:

Wat julle ook al in my Naam vra, sal Ek doen, sodat die Vader deur die Seun verheerlik kan word. As julle My iets in my Naam vra, sal ek dit doen (Johannes 14:13 – 14)

Wat julle die Vader ook al in my Naam sal bid, sal Hy vir julle gee. Tot nou toe het julle nog nie in my Naam gebid nie. Bid en julle sal ontvang, sodat julle blydskap volkome kan wees (Johannes 16:23 – 24).

 

Die enigste weg na God is deur Jesus Christus. Omdat ons in Jesus Christus is, fokus God sy liefde en aandag op ons as ons bid.

Deur Hom het ons almal, Jode en nie-Jode deur die een Gees vrye toegng tot die Vader (Efesiërs 2:18).

Die woord toegang is ook in die antieke wêreld gebruik as die koning aan ‘n persoon ‘n oudiënsie verleen – jy kan nie sommer by die paleis se deur instap en die koning sien nie. Die gaping tussen die sondige mens en God is nog groter as dié tussen koning en onderdaan. Hoekom het ons vir Jesus Christus as Middelaar nodig?

 Vir My kan jy nie sien nie, want geen mens kan My sien en bly lewe nie (Eksodus 33:20)

Maar nou het ons toegang tot God se teenwoordigheid deur Jesus Christus en dit wat Hy gedoen het.

 

image_pdfimage_print