Christus as mens

image_pdfimage_print

By it (the Scriptures) all the thoughts of our minds, and the words of our mouths, should be tested – Calvyn

 

Christus as mens

In Johannes 1:14 lees ons: Die Woord het mens geword (1:14). Hoekom is dit belangrik? Die Hebreërboek skryf heelwat oor hierdie vraag. Hy noem ‘n aantal redes waarom God mens geword het.

 

 

1.Oorwinning

In hierdie boek beteken verlossing, vrylating uit Satan se greep. God se menswording is belangrik, want daarmee behaal Hy die oorwinning oor die duiwel en die dood: Dit het Hy gedoen om deur sy dood die een wat mag het oor die dood, dit is die duiwel, te vernietig, en om hulle wat uit vrees vir die dood hulle hele lewe lank in slawerny was, te bevry (2:14 – 15). Hoe kan ons bevry word? Net deur Satan se greep op ons te verbreek. Dit kan net gebeur as iemand die prys vir sonde kan betaal, want sonde gee aan die duiwel sy mag en houvas op ons. Slegs dood kan die dood oorwin. Die persoon wat dit doen, moet drie eienskappe hê:

  • Moet persoonlik vry wees van die behoefte om vir sy eie sonde te sterf.
  • Moet gewillig wees om te sterf.
  • Moet die vermoë besit om weer sy lewe terug te kry.

Geen mens kan dit regkry nie. Maar nou lees ons: Aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het Hy ook net soos hulle mens geword (2:14). So behaal Hy in sy opstanding die oorwinning.

 2.Versoening

Daarom moes hy in elke opsig aan sy broers gelyk word, sodat hy ‘n barmhartige en getroue Hoëpriester voor God kon wees om die sondes van die volk te versoen (2:17). Verlossing vereis nie net dat ons vyand, die duiwel, oorwin moet word nie, maar die toorn van die heilige God moet ook verwyder word. Versoening moet vir die sondes van die mense gemaak word. Jesus Christus bewerk die reiniging van sondes (1:3). Jesus offer Homself as versoening.

 3.Vertroosting

Ons word vertroos deur God se menswording. Jesus het in elke opsig aan ons gelyk geword (2:17). Hy was wel sonder sonde.

  • Die feit dat Hy wel sonder sonde was, het Hom nie teen die versoekings van die sonde gevrywaar nie – ook nie die gevolge van die sonde nie – sy kruisdood.
  • Slegs ‘n Verlosser sonder sonde kan vir ons sondes sterf.

 

Hy wat heilig maak, sowel as die mense wat geheilig word, is almal uit een Vader. Om hierdie rede is Jesus nie skaam om hulle sy broers te noem nie (2:11). Daaroor moet ons ons verheug. Jesus se menswording is ‘n keerpunt in die geskiedenis van die mens.

 

 

 

image_pdfimage_print