Deelname is die nuwe uitmuntendheid

image_pdfimage_print

It is evident that our conversion is sound when we loathe and hate sin from the heart. –Richard Sibbes

 Deelname is die nuwe uitmuntendheid

As jy wil sien dat mense geestelik groei, moet jy maniere ontwikkel om hulle te laat deelneem. Deelname beteken nie net dat ek hulle by bestaande gemeenteprogramme inskakel nie. Nee, ons moet hulle toerus sodat hulle kan sien wat God besig is om rondom hulle te doen en hulle dan aan te moedig om by God in daardie werk aan te sluit.

 

 Prestasie teenoor deelname

Uitmuntendheid is dié prioriteit vir baie bedienings. Doen jy dit nie beweeg mense na ‘n ander kerk met beter programme. Maar uitmuntendheid kan probleme skep.  Lê ons al ons klem op uitmuntendheid kan mense begin dink dat die gemeente die voorsiener van godsdienstige dinge en dienste van die hoogste kwaliteit is. Lewer net ‘n uitmuntende geestelik produk en jy sal mense trek. Maar wat gebeur as jy hulle nou het? Deur die klem op uitmuntendheid te plaas, kondisioneer ons mense om kritiese verbruikers van godsdienstige sake en dienste te word. Ons leer hulle om te verbruik … nie om deel te neem nie.

 Maar Jesus roep ons nie om verbruikers te wees nie – Hy roep ons om deelnemers te wees met dit waarmee Hy in hierdie wêreld besig is. Sonder deelname kan ons nie groei as volgelinge van Hom nie. Deur passief ons geloof te ontvang, beteken dat ons geen geestelike spierkrag opbou nie. Jy kan nie jou geestelike groei uitkontrakteer aan leraars nie. Dit is iets wat net jyself kan doen. Daarom moet gemeentes ruimte skep vir lidmate om deel te neem anders gaan ons hulle geestelike groei afstomp.

 Deelname is die nuwe uitmuntendheid. Aktiewe deelname is die enigste manier waardeur betekenisvolle deelname sal groei. Deelname  versterk mense se geloof in God, want hulle besef hulle speel ‘n noodsaaklike rol in die werk wat God besig is om te doen. Die vraag wat kerkleiers moet vra, is: Hoe kan ek lidmate se deelname verhoog? Hoe kan ek lidmate van verbruikers na deelnemers, van passiewe toeskouers na dissipels, skuif? Die ideaal is ‘n gemeente waar elkeen aan God se sending deelneem.

 

image_pdfimage_print