Die aansprake van Jesus

image_pdfimage_print

 

There is more mercy in Christ as sin in us (Richard Sibbes).

 

Die aansprake van Jesus

Ek gaan ‘n aantal blogs aan Tim Keller se nuwe boek Making Sense of God: An Invitation to the Skeptical spandeer. Hy wys dat die Christelike geloof in alle opsigte – emosioneel, kultureel en rasioneel – meer sin maak as die siening van ons moderne wêreld.

 

Teenoor Jesus se nederigheid en deernis staan die omvang van sy aansprake. Hy was selfs vir die swakstes toeganklik. Jesus sê dat Hy die God, die Skepper van die heelal is. Daar was natuurlik baie ander mense wat ook hierdie aanspraak gemaak het. Meeste van hulle was leiers van klein sektes. Jesus kombineer aansprake op goddelikheid met ‘n lewe as mens. Hoe verklaar ons dit?

  1. Ons hoef dit nie uit te werk nie, want ons gee nie om nie. Hierdie is ‘n gesindheid en nie ‘n rede nie, maar is algemeen in ons moderne wêreld. Dit is tog dwaas om nie navraag te doen nie.
  2. Jesus was ‘n groot leermeester van wysheid en dit is soos ons Hom moet sien. Hiermee waardeer ons sy buitengewone impak op mense, sonder om aan Hom ‘n plek bo ander leermeesters toe te ken. Maar Jesus het doelbewus gesê dat Hy sondes kan vergewe en dat Hy die gesag het om die wêreld te oordeel. Hy sê dat as ons Hom ken, ken ons vir God; as ons Hom sien, sien ons vir God; as ons Hom ontvang, ontvang ons vir God. Hy moes dus meer as net ‘n groot leermeester gewees het.
  3. Jesus het nooit daarop aanspraak gemaak dat Hy God is nie. Hy het ‘n gewone lewe gelei en ‘n gewone dood gesterf. Al hierdie sogenaamde aansprake is woorde wat in sy mond gelê is. Paulus se briewe, die vroegste geskrifte in die Nuwe Testament, wys dat die vroeë Christene Hom reeds kort na sy dood aanbid het.
  4. Jesus moes geestesongesteld gewees het om sulke megalomaniese aansprake te maak. Min mense vind dit ‘n oortuigende verduideliking.
  5. Jesus is waarlik God. Hoe is die ondenkbare moontlik? Die opstanding.

 

Ons het hier ‘n groot raaisel. Hier is ‘n mens wat daarop aanspraak maak dat Hy God is. Sy lewe was van so ‘n aard dat Hy baie mense oortuig het dat Hy God is. Die enigste verklaring is dat Hy was wie Hy gesê het Hy is. Jesus was volledig mens; Jesus is ook God.

 

 

 

image_pdfimage_print