Die Kultuur en kategese

image_pdfimage_print

Television is an invention that permits you to be entertained in your living room by people you wouldn’t have in your house. —David Frost, Engelse TV Gasheer  (1939—)

 

Die Kultuur en kategese

Superficial smatterings of truth, blurry notions about God and godliness, and thoughtlessness about the issues of living—careerwise, communitywise, familywise, and churchwise—are all too often the marks of evangelical congregations today (Gary Parrett en J. I. Packer:Grounded in the Gospel: Building Believers the Old-Fashioned Way)

 

 

Die kerk ondervind ‘n krisis van heiligheid.   Heilig beteken afgesonder, anders, leef volgens God se woord en nie volgens die stories wat die wêreld vir ons oor die sin van die lewe vertel nie. Hoe meer die kultuur om ons post- of anti-Christendom word,  hoe meer sien ons mense in die kerk met sienings van God, die waarheid en die menslike natuur wat eintlik beter by ongelowiges pas. Hulle gebruik seks, geld en mag op eg wêreldse maniere.

 

Dit is nie die eerste maal dat die kerk in so ‘n nie-Christelike kultuur moet leef nie. In die vroeë kerk moes die kerk nuwe gelowiges van onder af opbou – die kerk moes hulle leer om op nuwe maniere te dink, te voel en te leef. Dit is gedoen, nie net deur prediking en lesings nie, maar ook deur kategese. [Die Griekse woord katekhesis beteken  mondelinge onderrig.] Kategese was nie net vir kinders nie, maar ook vir volwassenes – selfs vir leiers. Vir hierdie doel is materiaal spesifiek ontwikkel.

 

Tydens die Hervorming kry ons dieselfde probleem: Hoe kan ons die lewens van mense wat in die Middeleeuse kerk grootgeword het, hervorm? Martin Luther, Calvyn, John Owen en ander hervormers skryf materiaal vir kategese gebruik.

 

In die Christelike wêreld het hierdie praktyk, veral vir volwassenes, feitlik geheel en al verdwyn. Moderne programme vir dissipelskap is feitlik almal baie oppervlakkig as dit kom by leer. Bybelstudie is dikwels swak as dit kom by leerstellige gevolgtrekkings. Kategismusse neem studente stap vir stap deur die Apostoliese Geloofsbelydenis, die tien gebooie en die Ons Vader-gebed.

 

Kategese is ‘n intensiewe manier van onderrig. Dit moedig nadenke oor die waarheid aan. Studente word ook meer aanspreeklik gehou vir die bemeestering van die materiaal. Kategese verskil van luister na ‘n preek of ‘n lesing (of selfs lees van ‘n boek), want dit is meer interaktief – dit gaan oor dialoog.  So word verhoudings gebou.

 

Mense vandag het ryker en meer omvattende onderrig nodig. Is dit nie weer tyd vir volwasse kategese nie?

 

image_pdfimage_print