Die kultuurkultus

image_pdfimage_print

 

The most terrible poverty is loneliness and the feeling of being unloved – Moeder Teresa

 

Die kultuurkultus

Die huidige kultuurkultus trek ons aandag af van wat werklik belangrik is. Dit lok ons met leë begeertes en selfs ‘n leë godsdiens. Dit probeer ons denke en liggaam in sy strikke vasvang. God se kinders moet erken hulle is in ‘n daaglikse geestelike stryd gewikkel. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen elke mag en gesag, teen elke gees wat heers oor hierdie sondige wêreld, teen elke bose gees in die lug (Efesiërs 6:12). Aan die een kant is God en aan die ander kant die wêreld. Aan wie se kant is jy?

 

God trek jou met genade, die waarheid en liefde. Hy wil hê dat jy moet weet dat Hy jou liefhet en dat daar hoop, ‘n doel en ‘n ewige plan vir jou is. Hy wil jou hemelse Vader wees; Hy wil hê dat jy in die wêreld, maar nie van die wêreld moet wees nie.

 

In Johannes 15:19 trek Jesus ‘n duidelike lyn in die sand: As julle aan die wêreld behoort het, sou die wêreld julle as sy eiendom liefgehad het. Omdat julle egter nie aan die wêreld behoort nie, maar Ek julle uit die wêreld uitgekies het, daarom haat die wêreld  julle.

 

Hoe kan God se kinders in hierdie wêreld, maar nie van hierdie wêreld wees nie?

  • Verander geestelik; moenie aan die wêreld gelyk word nie

Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir Hom goed en aanneemlik en volmaak is (Romeine 12:2).

 

  • Bestuur jou hart

Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe (Spreuke 4:23).

 

  • Fokus doelgerig

Maar een ding doen ek: ek maak my los wat agter is, en strek my uit na wat voor is Ek span my in om by die wenstreep te kom, sodat ek die hemelse prys kan behaal waartoe God my geroep het in Christus Jesus (Filippense 313 – 14).

 

  • Stry die geestelike stryd

Pas op dat julle nie verlei word om ander gode te gaan dien en vereer nie (Deuteronomium 11:16).

 

  • Aanbid met passie

En nou doen ek ‘n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God: Gee julleself aan God as lewende en heilige offers wat vir Hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdiens wat julle moet beoefen (Romeine 12:1).

 

  • Leef doelgerig

 En wat julle ook al sê en doen, sê en doen dit alles in die Naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur Hom (Kolossense 3:17).

 

  • Vestig die oë op Jesus Christus

Terwyl ons dan so ‘n groot skare geloofsgetuies rondom ons het, laat ons elke las van ons afgooi, ook die sonde wat ons so maklik verstrik, en laat ons die wedloop wat vir ons voorlê, met volharding hardloop, die oog gevestig op Jesus, die Begin en Voleinder van ons geloof (Hebreërs 12:1 – 2).

 

Hier is ‘n paar riglyn hoe ons in die wêreld. Maar nie van die wêreld kan wees nie.

 

 

 

image_pdfimage_print