Die leuens wat die kerk vertel (4)

image_pdfimage_print

“Though the Holy Spirit is God, equal in essence to the Father and the Son, yet his role is consistently to defer honor, to seek to bring about the glory of another.” Bruce Ware

Die leuens wat die kerk vertel  (4)

Steve Hill (Spiritual Avalanche) beskryf hoe hy in ‘n whiteout beland het. Dit is waar die sigbaarheid skielik verminder as gevolg van sneeu. Hy voel dit is wat vandag in die kerk gebeur. Die verwysingspunte – die antieke landmerke – is bedek en ons sien hulle nie meer nie. Dwaalleer en waarhede word vermeng en lidmate word gedisoriënteerd – selfs blind.

Ons kyk vandag na die derde en vierde leuen van Hill.

 

  • Antinomianisme 

Wat ‘n verskriklike woord. Letterlik beteken dit “teen die wet.” Eenvoudig gestel beteken dit alles is reg, want Jesus het ons vrygestel. Die probleem: Jesus het ons nie vrygestel om sonde te doen nie – Hy het ons van sonde vrygestel. Jesus het vir ons gesterf  om die mag van die sonde in ons lewens te breek. Nou kan ons aan die eise van die wet voldoen, ons wat ons lewe nie deur ons sondige natuur laat beheers nie, maar deur die Gees (Romeine 8:4). Wat die voorstanders van hierdie onderrig nie besef nie, is dat Jesus ons in sy onderrig oproep om selfs verder as die wet te gaan. As voorbeeld egbreuk: Julle het gehoor dat daar gesê is: ‘Jy mag nie egbreuk pleeg nie.’ Maar Ek sê vir julle: Elkeen wat na ‘n vrou kyk en haar begeer, het reeds in sy hart met haar egbreuk gepleeg (Matteus 5:27 – 28). Jesus verwys na egbreuk in die hart en nie net die fisiese daad nie.

God se wet in nie die probleem nie – sondige begeertes is die probleem. Sonde kos jou meer as wat jy bereid is om te betaal. Sonde beloof jou alles en laat jou met niks agter nie. Kyk waar jy gaan eindig as sonde jou beet kry.

  • Die vergoddeliking van die mens

Baie dwaalleer vandag begin by die mens en nie by God nie.  Toe Paulus die evangelieboodskap in Romeine uitgespel het, het hy by God begin en daarna na die mens gekom. Hy is heilig en die mens nie; Hy is regverdig en die mens nie; ons staan onder sy oordeel en het genade nodig en daardie genade kom deur die kruis.

Maar vandag is die evangelie anders. In plaas daarvan dat dit alles oor God gaan, gaan dit alles oor my. Jesus het gekom om my ‘n groter en beter ek te maak. Dit is nie die evangelie wat Jesus verkondig het nie. Toe sê Jesus vir sy dissipels: “As iemand agter My aan wil kom, moet hy homself verloën, sy kruis opneem en My volg, want wie sy lewe wil behou, sal dit verloor; maar wie sy lewe ter wille van My verloor, sal dit terugkry (Matteus 16:24 – 25).

Vandag vertrou ons op die mens – met sy kundigheid en wetenskap gaan hy ons verlos. Ons aanbid die mens en sy vermoëns. Dit gaan ons berou.

Volgende keer gaan ons na die vyfde leuen kyk: uitdaging van die gesag van God se Woord.

f om onfos�6 �, maak nie, maar om ons te verlos (Matteus 1:21).

  • God kies die armes om ryk in geloof te wees – erfgename van sy koninkryk: Kies God nie juis dié uit wat in die oë van die wêreld arm is , om ryk te wees in die geloof en om die koninkryk in besit te neem wat Hy belowe het aan dié wat Hom liefhet nie? (Jakobus 2:5).

Voorspoedspredikers ignoreer Paulus se kragtige waarskuwing aan Timoteus: Maar dié wat ryk wil word, val in versoeking. Hulle loop hulle vas in die strik van baie sinlose en skadelike begeertes waardeur mense in verderf en ondergang gestort word. Geldgierigheid is die wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof afgedwaal; daardeur het hulle hulleself baie ellende op die hals gehaal. Maar jy, man van God, moet van hierdie dinge af wegvlug. Streef na opregtheid, toewyding aan God, geloof, liefde, volharding, minsaamheid (1 Timoteus 6:9 – 11).

Voorspoedspredikers moedig God se mense aan om rykdom na te jaag – hulle bepaal selfs jou geestelikheid volgens die motorkar wat jy ry. Wat het dit nou met die evangelie van Jesus Christus te doen?

Volgende keer kyk ons na die tweede leuen: ‘n oordrewe siening van genade.

image_pdfimage_print

You may also like...