Die Merke van die kerk

image_pdfimage_print

Die Merke van die kerk

Is ‘n groepie waat Bybelstudie doen ‘n kerk? Baie mense is vandag verward oor wat ‘n kerk is. As die woord kerk in jou naam voorkom, is dit ‘n kerk? In die verlede het Christene hieroor nageink en ontwikkel die idee van ðie merke van die kerk.” Dit beteken maar net die kenmerke wat ‘n ware Chistelike kerk onderskei. Die Hervormers het geglo daar is twee kenmerke:

  1. Die regte prediking van God s oord; en
  2. Die regte hantering van die doop en nagmaal.

 

Christelike prediking is om God se woord te verklaar en te verduidelik. God se woord was nog altyd hoe God lewe gebring het. Die geloof kom dus deur die prediking wat ‘n mens hoor en die prediking wat ons hoor, is die verkondiging van Christus (Romeine 10:17).  Die apostels in die boek Handeling is versprei oor die hele bekende wêreld waar hulle die woord van God verkondig het. As hulle ‘’n kerk gevestig het, het hulle seker gemaak dat daar iemand was wat die woord kon verkondig (Titus 1).

 

God se Gees sal jou onderrig en bemoedig en teregwys deur God se gepredikte woord. As die prediker van ‘’n sekere kenmerk van God praat of van ‘’n skêre sonde of van ‘’n geleentheid om te dien, klink dit soms of dit God is wat met jou praat.

 

Maar prediking is nie die enigste werk van die kerk nie. Jesus Christus het sy volgelinge opdrag gegee om simbole van sy genadige voorsiening van sondaars uit te voer. In die plaaslike gemeente is daar twee sulke optredes: die doop en die nagmaal.

 

Die doop is die aanvanklike teken dat jy deel van God se mense is. Die doop is ‘’n teken van God se genadige optrede in die dopeling se lewe. Ons dink aan Jesus se opdrag in Matteus 28 en Paulus se uitspraak in Romeine 6:3 – 4: Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie?  Deur die doop is ons immers saam met Hom in die dood begrawe, sodat, soos  Christus deur die wonderlike magsdaad van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook so ‘’n nuwe lewe kan lei. Ons word nie deur die doop gered nie, maar deur geloof in Christus alleen.

 

Die nagmaal is die voortdurende teken dat ons deel van God se mense is. Wat belangrik is, is die betekenis van Nagmaal en nie die manier waarop dit gebruik word nie. Dit is ‘’n gedagtenismaal. Paulus het ‘’n streng brief aan die gemeente in Korinte geskrywe, want hulle het toegelaat dat mense wat nie hulle sonde bely het nie, deelneem aan die nagmaal. Die nagmaal sal nie so ‘’n sondaar red nie. Natuurlik is die nagmaal vir sondaars, maar net vir sondaars wat hulle sondes bely hte. Dit is die beeld van God se trou aan ons. Ons deelname spreek in die openbaar van ons persoonlik as deelnemers van God se genade in Christus.

 

image_pdfimage_print