Die seënuitsprake van Jesus (26)

image_pdfimage_print

Die seënuitsprake van Jesus (26)

In die begin van die bergrede lees ons dat Jesus teen die berg opgegaan het, gaan sit het en Hy het hulle geleer:

Geseënd is dié wat geestelik arm is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.

Geseënd is dié mense wat treur, want hulle sal die aarde erf.

Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang.

 Geseënd is dié wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word.

Geseënd is die barmhartiges, want hulle sal barmhartigheid ontvang..

Geseënd is dié wat suiwer van hart is, want hulle sal God sien.

Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word.

Geseënd is die mense wat vervolg word ter wille van geregtigheid, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele.

Matteus 5:3 – 10 (Nuwe Testament en Psalms , Direkte Vertaling. Bybelgenootskap van Suid-Afrika. (2014).

Colin S. Smith het ‘n baie interessante boek geskryf oor die seënuitsprake van Jesus: Momentum -Pursuing God’s Blessings Trough the Beatitudes (2016).  Die boek sê wat ons kan doen om die momentum in die Christelike lewe wat ons almal soek, te kan kry. Ek gaan ‘n hele paar blogs aan hierdie boek spandeer.

 

Ons verwag ‘n gemaklike lewe. ‘n Gemaklike lewe lei tot geestelike futloosheid wat mettertyd tot vrees en lafhartigheid lei. Die afgod van gemak moet afgebreek word.. Dit gebeur deur te vas, te gee, te dien en te waag. Hierdie is nie aanloklik vir gelowiges wie se primêre doel gemak is nie. As iemand agter My aan wil kom, moet hy himself verloën, sy kruis opneem en My volg (Markus 8;34). As iemand sluit alle gelowiges in – geen uitsonderings nie. Elkeen moet sy/haar eie kruis opneem. As God ons in voorspoed, vrede en vryheid laat lewe, moet ons hierie gawes gebruik om aan Hom gehoorsaam te wees. Ons is dikwels traag en daarom is ons nie wat God ons roep om te wees nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak en ons beste bedoelings misluk onder al ons verskonings.

Nou is jy by die eerste ring – jy is arm van gees. Jy onderwerp jou met sagmoedigheid aan die wil van God. Uit hierdie wortels groei die stam – die honger en dors na gregtigheid. Uit hierdie begeerte bring God die vrugte voort – ‘n hart vol deernis, barmhartigheid en vergifnis. Dit is ‘n hart wat heiligheid nastreef. Dit is ‘n hart wat vrede natreef en van jou ‘n vredemaker maak In ‘n verdeelde wêreld

Di eerste ring is binne jou bereik. Reik uit daarna, gryp dit vas en swaai.

Hiermee die einde van hierdie reeks oor die seënuitsprake van Jesus.

 

image_pdfimage_print