Is dit redelik om in die Christelike godsdiens te glo?

image_pdfimage_print

 

The hard truth is that all people love poorly. We need to forgive and be forgiven every day, every hour increasingly – Henri Nouwen

 

Is dit redelik om in die Christelike godsdiens te glo?

Ek gaan ‘n aantal blogs aan Tim Keller se nuwe boek Making Sense of God: An Invitation to the Skeptical spandeer. Hy wys dat die Christelike geloof in alle opsigte – emosioneel, kultureel en rasioneel – meer sin maak as die siening van ons moderne wêreld.

 

Christene glo dat dié manier om God te ken is nie deur filosofiese beredenering nie, maar deur God se selfopenbaring – nie deur ons denke nie, maar deur Hom wat met ons praat. Ons glo God het Hom oortuigend in Jesus Christus geopenbaar. As Jesus is wie Hy gesê het Hy is en as Hy uit die dood opgestaan het, is daar ‘n sterk saak dat God bestaan. Jesus is dié rede waarom ons die Christelike geloof kan glo.

 

Jesus is die invloedrykste mens wat nog ooit geleef het. Hoe weet ons wat Jesus gesê en gedoen het? Kan ons die Bybelse verslae van Hom vertrou? Dit word algemeen aanvaar dat Jesus Christus ‘n historiese figuur was. In die vier evangelies histories betroubaar? Die vroegste evangelie, dié van Markus, is ongeveer 30 jaar na Jesus se dood geskryf. Hoe het die verslae van Jesus se lewe behoue gebly deur die jare?

 

Die gebeure is mondeling oorgedra.  Omdat dit redelik vinnig neergeskryf is, was daar nog mense wat ooggetuies van die gebeure was wat geleef het. Hulle het dit opgeteken soos dit aan ons oorgelewer is deur die mense wat van die begin af ooggetuies en dienaars van die Woord was (Lukas 1:2). Ons kry baie van die name van hierdie ooggetuies in die evangelies – Simon van Sirene, Kleopas, ens. Die evangelies is te gou na die gebeure geskryf om volksoorlewerings te wees. Hulle is ook nie so geskryf dat dit inpas by die behoeftes van die kultuur en gemeenskappe van destyds nie. Om die waarheid te sê ons kry beskrywings wat ‘n verleenheid geskep het – die gekruisigde Messias, die opstanding, die mense wat Jesus gelok het. Ons moet aanvaar hierdie storie se wortels lê in die geskiedenis.

 

Omdat Jesus Christus ‘n werklikheid was en omdat die Christelike geloof op sy lewe, dood, opstanding en hemelvaart berus, kan ons die Christelike geloof aanvaar as waar.

 

image_pdfimage_print