Doeltreffende bediening – sewe sleutels

image_pdfimage_print

Satan greatly approves of our railing at each other, but God does not. —C.H. Spurgeon

Doeltreffende bediening – sewe sleutels

Rick Warren het na Paulus, naas Jesus self dié uitstaande model vir bediening, gekyk en sewe sleutels vir suksesvolle bediening geïdentifiseer. In Romeine 15 gee Paulus vir ons ‘n kykie in sy bediening. In vers 14 sê hy: My broers, ek is self maar alte bewus dat julle vol goeie hoedanighede is en omvattende kennis besit, en dat julle mekaar self op die regte weg kan help. Paulus sê dat hulle bekwaam genoeg is om mekaar te help, maar dan moet jy die eerste tree gee – begin met ‘n bediening.

 

Die sleutelwoorde in hierdie hoofstuk is om … onder die heidennasies te werk (vers 16) en diens (vers 17). In hierdie hoofstuk sien ons dat Paulus se bediening twee teikengroepe het, naamlik  ongelowiges en gelowiges. Sy bediening aan ongelowiges (verse 14 – 22) is om die goeie nuus te verkondig – veral aan die nie-Jode. Maar hy het ook ‘n bediening onder gelowiges gehad (vers 23 – 33) – om hulle behoeftes te hanteer.

Elke gelowige het ‘n bediening vir gelowiges en ‘n sending na ongelowiges nodig. Sy sending was nie om vir ongelowiges te sê dat hulle op pad hel toe is nie: Dit is my priesterlike taak om die evangelie van God aan hulle te bedien. Dit is goeie nuus; dit is ‘n positiewe boodskap. Hoekom doen hy dit? Om God te verheerlik. Elke keer as jy die evangelie verkondig, verheerlik jy vir God.

Met hierdie agtergrond kan ons nou na die sewe sleutels kyk:

  • ‘n Doeltreffende bediening berus op God se genade.

God het my immers in sy genade die voorreg gegee om in diens van Christus Jesus onder die heidennasies te werk (vers 16 – 17). Om vir God te werk is ‘n voorreg. God gebruik my in ‘n bediening bloot op grond van sy genade. Hy weet ek gaan foute maak, maar nogtans het Hy my gekies. God gebruik onvolmaakte mense. As Hy net volmaakte mense gebruik het, sou niks gebeur het nie. Om te sê dat jy te veel tekortkominge het om God te dien, is ‘n swak verskoning.

  • ‘n Doeltreffende bediening word op God se woord gebou

Wat is die evangelie van God wat Paulus aan die heidennasies moet bedien? Die Bybel. Die Bybel is die handboek vir bediening.  Veral in 1 en 2 Timoteus en Titus kry ons baie riglyne vir bediening. Die Bybel is ons toerusting, ons gids en ons instrument.

  • ‘n Doeltreffende bediening word ter verheerliking van God gedoen

Bediening is nie daar om ‘n persoon te bevorder nie. In Christus Jesus is ek trots op wat ek in diens van God verrig. Ek sal dit nie waag om oor iets anders te praat as oor wat Christus deur my tot stand gebring het. God gebruik mense om dinge te doen wat Hom verheerlik.

  • ‘n Bediening wat deur God geseën word, word in God se krag gedoen.

Deur kragtige tekens en wonders, in die krag van die Gees van God gedoen. Onthou dat Jesus die wingerdstok is en ons die lote. Sonder Hom kan ons niks doen nie: Nie met mag en krag sal jy slaag nie, maar deur my Gees, sê die Here, die Almagtige (Sagaria 4:6).

  • ‘n Doeltreffende bediening wat deur God geseën word, word volgens God se doel beplan

Ek het my eer daarin gestel om die evangelie te verkondig waar die mense nog nie van Christus gehoor het nie. Paulus het planne gemaak – hy beplan om na Spanje te gaan. Mense dink om te beplan is nie Christelik nie, maar dit is dwaas om nie te beplan nie.

  • ‘n Suksesvolle bediening word deur God se mense ondersteun

Paulus praat hier spesifieke van geldelike ondersteuning maar ‘n doeltreffende bediening word op baie verskillende maniere deur God se mense ondersteun.

  • ‘n Doeltreffende bediening word deur gebed gesteun.

Stry saam met my deur vir my te bid. As ek vir iemand en sy bediening bid, is ek deel van daardie bediening.

Hier is sewe sleutels wat ons met groot vrug kan gebruik.

image_pdfimage_print

You may also like...