Geestelike gawes

image_pdfimage_print

 

Acceptance of one’s life has nothing to do with resignation; it does not mean running away from the struggle. On the contrary, it means accepting it as it comes, with all the handicaps of heredity, of  suffering, of psychological complexities and injustices. – Paul Tournier

 

Geestelike gawes

Ons kan baie oor geestelike gawes sê. Hier is ‘n paar beginsels wat ons sal help om te verstaan en ons gawes te beoefen.

 

  1. Elke gawe is ‘n werking van die Gees tot voordeel van almal (1 Korintiërs 12:7)

Elke gawe is dus bonatuurlik, want elkeen is die instaatstellende teenwoordigheid van die Gees wat deur ons werk. Daar is ‘n verskeidenheid van gawes, maar dit is dieselfde Gees wat almal bemagtig.

 

  1. Die gawes word aan ons gegee om ons toe te rus om ander te dien

Gawes is nie persoonlikheidseienskappe nie. Daar is natuurlik soms oorvleueling van ‘n persoon se unieke persoonlikheid en die gawe wat God aan hom gee, maar ons mag nooit enige besondere gawe met ‘n besondere persoonlikheidseienskap identifiseer nie.

 

  1. Almal het die potensiaal om ‘n sekere gawe uit te oefen

Kom ons kyk na profesie. Almal is ‘n kandidaat om te profeteer. ‘n Profeet is iemand wat spontane woorde van openbaring van die Here ontvang. Hy praat hulle vir die opbou en bemoediging van ander.

 

  1. Geestelike gawes is konkrete manifestasies van die Gees deur ons

Dit is nie wie ons is nie, maar wat ons in die krag van die Gees vir die welstand van ander doen.

 

  1. Die gevaar om ‘n te noue verhouding tussen wat ons geestelike gawe is en wie ons as individuele gelowiges is, te trek, is gevaarlik

Ons identiteit as kinders van God moet nie aan ‘n spesifieke gawe gekoppel word nie.

 

  1. Sommige gawes word deur die omstandighede bepaal.

Gawes soos profesie, ‘n woord van kennis of wysheid, genesings, die doen van wondertekens kan nie gebruik word wanneer ons dit wil doen nie. Dit word aan ons op ‘n besondere tyd en plek en geleentheid gegee. Gawes soos onderrig, evangelisasie, barmhartigheid, diens en administrasie is meer permanent. Hulle is altyd met ons en kan te enige tyd beoefen word.

 

  1. Geen enkele Christene het elke geestelike gawe nie

Ons het ook nie een gawe van die lysie in Romeine 12 en een van die lysie in 1 Korintiërs 12 en een van die lysien in Efesiërs 4 nie.

 

image_pdfimage_print