Geloofsvrae: Die eienskappe van die kerk: Eenheid

image_pdfimage_print

Geloofsvrae: Die eienskappe van die kerk: Eenheid – Adrio König

Die eienskappe van die kerk

1  Eenheid

Die eenheid van die kerk het in die 20e eeu sterk onder die aandag gekom. Die kerk oor die hele wêreld het in die eeue wat verby is, ‘n tragiese verskeurde vorm aangeneem. Die Protestantisme het ‘n nuwe regverdigingsleer uit Paulus se prediking ontwikkel, maar nie ‘n bevredigende leer oor die kerk nie. Dit het van kwaad tot erger gegaan, sodat die versplintering uiteindelik deur die sending ook op die jong kerke oorgedra is, en die Derde Wêreld glad nie agtergebly het in die wedywering om die meeste verskillende denominasies te vorm nie. Die Pinkster- en later die Charismatiese wêreld ding ewe entoesiasties mee om die prys, en die Onafhanklike Kerke van Afrika bly nie agter nie.

En intussen het daar bitter min oorgebly van een van die hoofsake in Jesus en Paulus se prediking: die eenheid van die kerk.

‘n Mens kan die eenheid van verskillende kante af benader. Die verskillende beelde wat vir die kerk gebruik word, benadruk sy eenheid. Daar kan tog net een volk van God, net een liggaam van Christus, net een tempel van die Gees wees. Paulus gaan selfs verder en beklemtoon dat net soos die versoening met God, is die eenheid van die kerk ‘n vrug van die kruiswerk van Christus (Ef 2:11ev). Wat kan vir Christene nader aan die hart lê as sy kruis? Wat nog belangriker is, is dat Jesus die bekering van die wêreld direk verbind aan die eenheid onder sy kinders (Joh 17:20-23). Die eenheid is ‘n getuienis van die krag van die Gees. As die Gees mense wat van nature en om historiese redes vyandig teenoor mekaar staan, in ‘n hegte eenheid van broederlike en susterlike liefde saambind, sal die wêreld opkyk en navraag doen.

Karikature het nie uitgebly om ons sonde van verdeeldheid te probeer verdoesel nie. Allerlei vreemde begrippe soos ‘n onsigbare eenheid (hoe sou die wêreld daardeur tot geloof beweeg kon word?), ‘n eskatologiese eenheid (eenmaal daarbo as dit ongelukkig nie meer saak maak nie), geestelike eenheid (maar ons bly fisies sover as moontlik van mekaar!) het die geloofwaardigheid van die kerk en sy boodskap erg aangetas.

Dit is natuurlik nie duidelik presies hoe die eenheid van die kerk vandag moet lyk nie, maar dit is nie die punt nie. Die punt is dat dit in elk geval minstens so moet lyk dat dit die wêreld oortuig dat daar ‘n magtige Heilige Gees is wat mense wat eintlik vyande is, so in liefde aan mekaar bind dat hulle na mekaar se belange omsien en nie na hul eie nie.

 

Mense wonder dikwels oor verskeie aspekte van die Christelike geloof. Fokus op 300 Geloofsvrae deur prof Adrio König is ʼn baie nuttige naslaanwerk wat ʼn verduideliking van 300 geloofsvrae bied.

Bybelkennis gaan gereeld gedeeltes uit hierdie bron publiseer. Ons dank aan prof König en Lux Verbi.BM vir hierdie vergunning.

 

Skrywer: Prof Adrio König

image_pdfimage_print

You may also like...