Hoekom is die Christene vervolg?

image_pdfimage_print

Hoekom is die Christene vervolg? – Jan van der Watt

Erika vra:

Hoekom het Paulus die Christene vervolg? Wat was dit wat die Joodse geloof en reëls en Fariseërs gehad het teen Jesus in Paulus se tyd? En hoekom moes die Christene doodgemaak word? Kon hulle nie maar soos vandag keuses gehad het nie?

Antwoord:

Prof Jan van der Watt antwoord:

Vir jou vraag is dit belangrik om Handelinge 6-9 te lees. Dit vertel die verhaal van die vervolging van die Christene in Jerusalem. Daar lees ons ook van Paulus se betrokkenheid by die steniging van Stephanus. Die rede vir die vervolgings was omdat die Christene van die Jodedom weggebreek het en gesê het dat die God van Israel se redding deur hulle loop. Op daardie vroeë stadium is die Christene nog as deel van die Jodedom gesien (ʼn soort sekte). Daar was baie sulke groepe wat almal deel van die Jodedom was, soos die Fariseërs, die Sadduseërs, ens. Die Romeinse heersers het aan die Joodse Sanhedrin die reg gegee om hulle eie godsdienstige sake te reël. As daar dus bewegings was wat die Jodedom bedreig het – natuurlik volgens hulle eie opinie – het die Jode die reg gehad om hulle te vervolg. Dit was dus ʼn soort godsdienstige vervolging. Hulle het selfs die reg gehad om sulke ‘gevaarlike groepe’ buite die grense van Palestina te vervolg – daarom gaan Paulus na Damaskus toe om die Christene daar te vervolg of terug te bring Jerusalem toe vir verhoor.

 

Outeur: Prof Jan van der Watt

image_pdfimage_print

You may also like...