Is Satan oorwin?

image_pdfimage_print

Christians are not made in a laboratory, but in a community called the church – Pous Franciskus

 

Is Satan oorwin?

Die duiwel loop rond soos ‘n brullende leeu (2 Petrus 5:8). In watter sin is hy dan vernietig (Hebreërs 2:14), ontwapen (Kolossense 2:15) of vasgebind (Markus 3:27)? Een van die gedeeltes in die Bybel wat dit wat deur Jesus se kruisdood bereik is baie goed beskrywe, is Kolossense 2:13 – 15. John Piper sê dat die sleutelvraag die verhouding tussen Satan se ontwapening (vers 15), die vergifnis van sonde (vers 13b) en ons nuwe lewe (vers 13a) is.

 

 

Hoe word ons vergewe?

Julle was dood deurdat julle gesondig het (13a), maar God het ons lewend gemaak  deurdat Hy al ons sondes vergewe het. Hier is dus ‘n verbintenis tussen vergifnis en ons nuwe lewe. Sonde is ons doodsvonnis.

 

Paulus beskryf hier drie stappe oor hoe ons oortredings vergewe word.

  • Jesus het ons sondes aan die kruis vasgespyker en dit vir goed weggeneem (vers 14).
  • Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak (vers 14) – Hy het dit letterlik uitgevee. Daar is nou geen rekord meer van ons skuld nie.
  • Deur dit aan die kruis te spyker, het Hy dit vir goed weggeneem. Hy is aan die kruis vasgespyker en so is ons skuldbewys vernietig.

So vergewe Hy al ons sondes (vers 13c). Dit is hoe Hy dit gedoen het en teen watter koste Hy dit gedoen het.

 

As gevolg van dievergifnis van al ons sondes kry ons ‘n nuwe lewe. Ons was dood as gevolg van ons sondes. Die nuwe lewe wat Christus bring, is vry van vrees en veroordeling van ons sondes. Maar wat dan van Satan en die magte en gesagte wat hy beheer? Hy het elke mag en gesag ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer (vers 15). Paulus verwag nie ons moet presies weet hoe Christus dit gedoen het nie – ons moet dit net aanvaar en glo.

 

Satan het dus nou geen gronde om ons verder te vervolg nie. Die skuldbewys is skoongevee. Satan is nog nie in die poel van vuur en swael gegooi nie (Openbaring 20:1); hy loop nog rond soos ‘n brullende leeu, maar sy mag om te veroordeel is weg. Hy is ontwapen; hy het geen saak meer teen ons nie.

 

Die nuwe lewe beteken dat ons nie meer die toorn van God of die beskuldigings van Satan hoef te vrees nie. Ons vryheid van beide van hierdie vrese is deur Jesus Christus se kruisdood verkry. Die rekord van ons skuld wat aan Satan die mag om te veroordeel en aan God die verpligting vir regverdige straf gegee het, is deur die bloed van Jesus uitgevee.

In sy groot ontferming het Hy ons die nuwe lewe geskenk deur die opstanding van Jesus Christus uit die dood. Nou het ons ‘n lewende hoop (1 Petrus 1:3). Leef in die vreugde van hierdie hoop. Weerstaan die duiwel met hierdie hoop. Nader God se genadetroon met hierdie hoop. Ons het ‘n nuwe lewe.

 

image_pdfimage_print