Islam en die Christelike geloof

image_pdfimage_print

Islam en die Christelike geloof – Francois Malan

Petro vra:

Graag wil ek meer weet oor die verskille tussen ons Christelike geloof en die van die Islam Ek weet dat hul nie glo dat Jesus op die kruis gesterf het nie en dat hul glo dat Jesus net ‘n profeet was. Hoekom het ons Bybel niks van die geskiedenis van Mohammed in nie? Dit kan tog nie alles net verdigsels wees nie. My dogter wat as Christen gebore en groot geword het, het nou oor gegaan na die geloof en sy sê sy voel nader aan die Here deur hul leer te volg en alles wat sy my tot dusver meegedeel het kan ek nie mee fout vind nie. Hul erken ons geloof hoekom herken ons nie hul geloof nie?

Antwoord

Prof. Francois Malan antwoord:

 

1 Graag wil ek meer weet oor die verskille tussen ons Christelke geloof en die van die Islam Ek weet dat hul nie glo dat Jesus op die kruis gesterf het nie en dat hul glo dat Jesus net ‘n profeet was.

            Volgens die Bybel is Jesus nie slegs ‘n profeet wat mense oor God kom leer het nie.

 

Johannes 1:1-4 lui: In die begin was die Woord, en die Woord was by God, en die Woord was God. Hy was in die begin by God. Alles het deur Hom ontstaan, en sonder Hom het selfs nie een ding wat bestaan, ontstaan nie. In Hom was lewe, en dié lewe was die lig vir die mense.

            Johannes 1:14: En die Woord het mens geword en onder ons kom woon, en ons het sy heerlikheid  aanskou, ‘n heerlikheid soos dié van die enigste Seun van die Vader, vol genade en waarheid.

Johannes 1:16-18: Uit sy volheid het ons almal genade ontvang – ja, genade op genade. Want die wet is deur Moses gegee; die genade en waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het God nog ooit gesien nie; die enigste Seun, self God, wat teen die bors van die Vader is, Hy het Hom bekend gemaak.

In Johannes 1:29 sê Johannes die Doper van Jesus: Kyk daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem.

1 Korintiërs 8:6: Vir ons is daar één God, die Vader, uit wie alles is en ons vir Hom, en één Here, Jesus Christus, deur wie alles is en ons deur Hom.

 

Omdat Hy God is, kon Jesus die sonde van die hele mensdom aan die kruis dra, selfs van God verlaat word, om die verhouding van die mense wat in Hom glo met God reg te maak, sodat hulle kinders van God kan wees. Daarvoor het die Vader en die Seun die Heilige Gees gestuur om in elke gelowige te woon, om hom/haar tot geloof te lei en daagliks te lei volgens die woord van God.  

Johannes 3:16,18 Want so lief het God die wêreld gehad dat Hy sy enigste Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Wie in Hom glo, word nie veroordeel nie, maar wie nie glo nie, staan reeds veroordeel.

1 Johannes 2:1-2 As iemand sondig, het ons Jesus Christus, die Regverdige, as Helper/Voorspraak by die Vader. En Hy is die versoening vir ons sondes – nie net vir ons sondes nie maar ook vir dié van die hele wêreld.

Die aand voor sy kruisiging sê Jesus vir sy dissipels: As Ek weggaan sal ek die Heilige Gees, die  Helper/Voorspraak/Trooster, na julle stuur. En wanneer Hy kom, sal Hy die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel (Johannes 16:7-8).

Romeine 8:9 As iemand nie die Gees van Christus het nie, behoort hy nie aan Hom nie.

Romeine 8:11 As die Gees van Hom wat Jesus uit die dood opgewek het in julle woon, sal Hy wat Christus uit die dood opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy Gees wat in julle woon.

Romeine 8:14 Almal wat deur die Gees van God gelei word, hulle is kinders van God.

 

2 Hoekom het ons Bybel niks van die geskiedenis van Mohammed in nie?

 

Die laaste boeke wat in ons Bybel opgeneem is, is reeds voor die jaar 100 n.C. geskryf. Islam het meer as 500 jaar later, ongeveer in 610 n.C. in Mekka begin.

 

Mohammed is in ongeveer die jaar 570 n.C. in Mekka gebore, en het ongeveer 610 n.C. begin glo dat hy boodskappe deur ‘n engel van God kry. Na vervolging in Medina deur die handelaars wat nie in ‘n God geglo het nie, maar dat alles deur die Noodlot gebeur, het Mohammed en sy volgelinge na Medina getrek waar ook ‘n aantal Joodse stamgroepe gewoon het wat die messias verwag het. Een van sy vroue was ‘n Jodin. Mohammed het egter min kontak met Christene gehad, hoewel ‘n ander een van sy vroue ‘n nominale Christen uit Etiopië was. In sy tyd was daar egter nog geen vertaling van die Bybel in Arabies nie.

 

3 My dogter wat as Christen gebore en groot geword het, het nou oor gegaan na die geloof en sy sê sy voel nader aan die Here deur hul leer te volg en alles wat sy my tot dusver meegedeel het kan ek nie mee fout vind nie. Hul erken ons geloof hoekom erken ons nie hul geloof nie.

 

Die grootste verskil tussen Christene en Moslems is dat Christene glo dat Jesus uit sy goddelike genade vir ons sondes gesterf het, ons van ons sondes verlos en vry maak, en dat ons in dankbaarheid vir God lewe; dat God en Christus deur die Heilige Gees in ons woon om ons tot geloof in Jesus te lei, van ons kinders van God te maak wat saam met die opgestane Jesus die sonde kan oorwin en al meer soos Jesus begin lewe, deur God en ons medemens, selfs ons vyande lief te hê, soos Hy ons tot die dood toe lief gehad het. Terwyl Moslems glo dat jy met ‘n goeie lewe volgens die voorskrifte van die Koran ‘n plek in die hemel verdien om deur God daarin opgeneem te word. Teenoor die Moslems se selfverlossing deur jou goeie lewe, glo die Christene dat dit slegs deur God se genade is dat Hy ons van al ons sondes vryspreek en as sy kinders aanneem om in sy gesin vir ewig te lewe as sy kinders.

 

            Romeine 3:20-24 geen mens sal op grond van die nakoming van die wet voor God geregverdig word nie, want juis deur die wet ken ons die sonde. Maar nou word die geregtigheid van God sonder die wet bekend gemaak, waarvan die Wet en die Profete getuig. Hierdie vryspraak gee God deur die geloof in Jesus Christus aan almal wat glo. Hulle word goedgunstig deur sy genade vrygespreek deur die bevryding in Christus Jesus.

            Galasiërs 2:16 ons weet dat ‘n mens nie op grond van nakoming van die wet geregverdig kan word nie, maar slegs deur die geloof in Jesus Christus.

            Romeine 6:8-11 As ons saam met Christus gesterf het, glo ons dat ons ook saam met Hom sal leef. Die dood wat Hy gesterf het, het Hy ter wille van die sonde eens en vir altyd gesterf, maar die lewe wat Hy leef, leef Hy vir God. So moet julle dan julle self beskou as dood vir die sonde, maar in Christus Jesus lewend vir God.

            Die aand voor sy kruisiging sê Jesus vir sy getroue volgelinge: Ek gee julle ‘n nuwe opdrag: Julle moet mekaar liefhê. Net soos Ek julle liefgehad het, moet julle ook mekaar liefhê (Johannes 13:34).

            In die bergrede sê Jesus: Ek sê vir julle: Julle moet julle vyande liefhê en bid vir hulle wat julle vervolg, sodat julle kinders van julle Vader in die hemele kan wees (Matteus 5:44-45). 

 

Skrywer:  Prof Francois Malan

 

image_pdfimage_print

You may also like...