Martin Luther en die kerk

image_pdfimage_print

Man’s first faculty is forgetting – Albert Camus

Martin Luther en die kerk

Een van die strydpunte tydens die Hervorming was die kerk: Wat is die kerk? Die antwoord: Die gemeenskap van die heiliges/gelowiges. Dit lei tot ‘n verdere vraag: Maar hoe kan ‘n arm verwarde persoon weet waar om sulke mense te kry? Luther identifiseer sewe tekens om hierdie mense te help om ‘n ware kerk te identifiseer:

 

  • Hulle besit die ware Woord van God.
  • Hulle bedien die sakrament van die heilige die doop. Dit word korrek onderrig, geglo en bedien volgens Jesus Christus se opdrag.
  • Hulle bedien die sakrament van die heilige nagmaal. Dit word korrek onderrig, geglo en bedien volgens Jesus Christus se opdrag.
  • Deur die korrekte uitoefening van die sleutels. In Matteus 18 lees ons dat as ‘n Christen sondig moet hy tereggewys word. Nadat jy iemand saamgeneem het en nadat jy dit vir die gemeente gesê het en hy nie verander nie, moet jy hom as ‘n heiden en ‘n tollenaar behandel. Jesus sê dat wat die gelowiges op aarde toegesluit het, sal in die hemel toegesluit bly.
  • Deur die inseëning/wyding  en roeping van leraars en die ampte.
  • Die kerk word herken deur gebed, openbare lofprysing en danksegging aan God.
  • Deur die besit van die kruis. Gelowiges verduur vervolging en swaarkry – alle soorte beproewings; alle bose dinge van die duiwel en die wêreld om meer en meer soos hulle Hoof, Jesus Christus, te word.

Mettertyd word daar veral op die eerste drie eineskappe gefokus as die Lutheraanse verstaan van die kerk. [Luther het  On The Councils of the Church geskryf.]

image_pdfimage_print

You may also like...