Matteus 24:15 – 16

image_pdfimage_print

 

Courage is contagious. When a brave man takes a stand, the spines of others are often stiffened.” (Billy Graham)

 Matteus 24:15 – 16

The Gospel Coalition het ‘n afdeling waarin hulle moeilike Bybelgedeeltes verduidelik.

 

Wannner julle dan die ‘gruwel van die verwoesting,’ waarvan deur die profeet Daniël gepraat is, in die heilige plek sien staan – die leser moet goed hieroor nadink – dan moet dié in Judea na die berge vlug (Direkte vertaling in die Interliniêre Bybel).

 

Wat is hierdie gruwel van verwoesting?  Wat is die verband tussen die profesieë van Daniël en Jesus? Wie is die leser en waaroor moet hy nadink? Moet hulle letterlik na die berge vlug?

 

Ons moet begin deur hierdie vers in konteks te lees. Die woord gruwel kry ons meer as ‘n honderd maal in die Ou Testament en net enkele kere in die Nuwe Testament. ‘‘Gruwel” is gewoonlik ‘n baie groot sonde. Dit mag na seksuele sondes verwys, maar meestal verwys dit na oortredings van die verbond. In die profete-boeke verwys dit meestal na afgodery – veral as dit met die offer van kinders gepaard gaan. In Daniël 9:26 – 27 verwys dit na ‘n ander regeerder wat Jerusalem met sy tempel en offers sal vernietig. Hy sal op die een hoek van die tempel ‘n ding sit wat ‘n gruwel vir God is. In 11:31 lees ons weer van hierdie ding wat ‘n gruwel vir God is wat verwoesting aanrig (11:31). In Daniël verwys dit na Antioges Epifanes IV wat ‘n beeld en/of altaar vir Zeus in die tempel opgerig het.

 

Matteus 24:15 – 16 is deel van Jesus se profetiese rede. Hierdie rede begin waar Jesus vir sy dissipels sê dat die tempel afgebreek sal word (24:1 – 2). Die dissipels wil weet wanneer dit sal gebeur en wat die teken van u koms en van die einde van hierdie wêreld sal wees? (24:3). Hulle sien al hierdie gebeure as een. In werklikheid vra hulle drie vrae:

  • Wanneer sal die tempel val?
  • Wat is die teken van Jesus se terugkeer?
  • Wat is die teken van die einde van hierdie wêreld?

 

Jesus hoor en antwoord twee vrae. Matteus 24:3 – 35 hanteer hoofsaaklik gebeure wat lei tot die val van Jerusalem in 70. Vanaf  24:36 praat Jesus dan oor  die dag en die uur van die wederkoms. In 24: 4 – 13 is Jesus besig om sy dissipels voor te berei vir gebeure wat nog tydens hulle leeftyd sou plaasvind. Maar wie tot die einde volhard, sal gered word (24:13).

 

Die profesie in 24:15 – 16 maak net sin met verwysing na die val van Jerusalem. Hierdie gruwel kom in die vorm van die Romeine in die jaar 70. Die Romeinse leër was altyd ‘n gruwel, want hulle het beelde van die keiser, vir wie hulle aanbid het, saam met hulle gedra. Hulle het vernietiging gebring, want hulle bevelvoerder het die stad vernietig – hy het die Allerheiligste betree en dit ontreinig.

 

Die leser moet begryp dat hy gereed moet wees om te vlug as die Romeinse leër die stad nader. As Jesus ons oor toekomstige gebeure onderrig, is sy doel nie om ons nuuskierigheid te bevredig nie, maar om sy mense t beskerm en te onderrig.

 

 

image_pdfimage_print