Onderskeidingsvermoë: Wat is dit?

image_pdfimage_print

When husbands and wives are well yoked, how light their load becomes. —C.H. Spurgeon

Onderskeidingsvermoë: Wat is dit?

Ons weet dat mense dikwels nie dinge duidelik sien nie en dat hulle maklik mislei word omdat hulle nie Bybels dink nie. Geld dit ook vir die geloofsgemeenskap? Sinclair Ferguson sê dat dit ongelukkig ook in die kerk gebeur. In die kerk kry ons vandag die sogenaamde lunatic fringe – ons wil beslis nie met hulle geassosieer word nie. Ons is ook baie versigtig vir dwaalleraars.

 

Alles goed en wel, maar onderskeidingsvermoë is meer as net dit. Ware onderskeidingsvermoë beteken nie net dat ek reg van verkeerd onderskei nie, maar ook primêr van sekondêr – die noodsaaklike van die onbelangrike, die permanente van die verbygaande. Dit beteken ook om tussen die goeie en die beste te onderskei.

Onderskeidingsvermoë word aan sekere mense as ‘n spesiale genadegawe gegee (1 Korintiërs 12:10). Almal van ons het ‘n mate van onderskeidingsvermoë nodig wat ons gedurig moet ontwikkel. Daarom dat die psalmis sê: Gee my goeie insig en kennis (119:66).

Maar wat is onderskeidingsvermoë. Dit is die vermoë om weldeurdagte oordele te maak; om te onderskei  tussen en om die die morele implikasies  van verskillende situasies en optredes raak te sien. Dit is ook die vermoë om die morele status van individue, groepe en bewegings te oorweeg. Jesus waarsku ons teen ‘n veroordelende gesindheid, maar sê ons moet kan onderskei anders gaan ons ons pêrels voor die varke gooi (Matteus 7:1 en 6).

‘n Merkwaardige voorbeeld van onderskeidingsvermoë kry ons in Johannes 2:24 – 25: Maar Hy het Hom nie op hulle verlaat nie … want Hy het self geweet hoe mense is. Dit is onderskeiding sonder veroordeling. Die Christen word geroep om dieselfde onderskeidingsvermoë te ontwikkel.   Die enigste onderskeidingsvermoë wat die moeite werd is, is dit wat ons deur die Heilige Gees deur God se woord ontvang. Onderskeiding is om God se gedagtes te dink – hoe lyk dinge in die oë van God: Alles lê oop en bloot voor sy oë (Hebreërs 4:13).

Maar beïnvloed onderskeidingsvermoë die manier waarop ons lewe? Beslis.

  • Dit beskerm ons sodat ons nie geestelik mislei word nie – dat ons nie dink sekere dinge staan sentraal in die evangelie terwyl dit eintlik perifeer staan nie.
  • Dit dien as ‘n genesingsinstrument – dit stel mense in staat om die geestelike behoeftes van ander te diagnoseer wat dan genesing moontlik maak.
  • Dit is die sleutel tot Christelike vryheid. Christene wat nie die vermoë het om te onderskei nie, word aan ander en hulle idees verslaaf.
  • Dit bevorder geestelike ontwikkeling. ‘n Verstandige  mens doen maklik kennis op (Spreuke 14:6). ‘n Mens wat kan onderskei, gaan na die kern van die saak

Maar hoe kry ons hierdie onderskeidingsvermoë? Deur die Heilige Gees; deur ons verstaan van God se woord; deur die ondervinding van God se genade. Daarom moet ons bid: Ek is u dienaar: onderrig my tog in u verordeninge (Psalm 119:125) [I am your servant; give me discernment – NIV]

image_pdfimage_print

You may also like...