Slegs God se beeld gee aan ons ‘n maatstaf en betekenis.

image_pdfimage_print

 

An obsession merely with doing all God’s commands may be the very thing that rules out being the kind of person that he calls us to be – Dallas Willard

 

Slegs God se beeld gee aan ons ‘n maatstaf en betekenis.

Feitlik alle godsdienste het een of ander skeppingsverhaal. Maar slegs in die Bybel kry ons ‘n God wat dit alles self maak uit niks en met ‘n spesifieke doel. Maar Genesis 1:26 sê vir ons dat God die mens na sy beeld gemaak het. Daar is dus twee dinge wat ons net in God kan kry.

 

  1. Om na die beeld van God gemaak te word, gee aan ons die maatstaf van ons lewe

Met maatstaf word dinge soos goed en sleg, waar en vals, mooi en lelik bedoel. Sonder God kan ons nie ‘n maatstaf of doel vir ons lewe stel nie. Dan word goed en mooi en waar leë woorde. Sonder ‘n doel in die lewe kan daar nie reg en verkeerd wees nie  … net sterk en swak. Reg en verkeerd vereis ‘n eksterne standaard. As daar nie so ‘n staandaard is nie, verdwyn die fondament van enige etiese verklaring. Sonder God word reg en verkeerd waarde-oordele gebaseer op bruikbaarheid. Moderne mense soek die basis van reg en verkeerd in die meerderheid.

 

  1. Om na die beeld van God gemaak te word, gee aan ons die betekenis vir ons lewe.

Die menslike hart is so ontwerp dat dit net werk as God in die middelpunt is. as God nie daar is nie, plaas ons allerhande goed daar om aan ons lewens betekenis te gee … sukses, dwelms, geld, ens. Maar niks pas in nie. Dit sal nie. Luister na C. S. Lewis:

 “A baby feels hunger: well, there is such a thing as food. A duckling wants to swim: well, there is such a thing as water. Men feel sexual desire: well, there is such a thing as sex. If I find in myself a desire which no experience in this world can satisfy, the most probable explanation is that I was made for another world. If none of my earthly pleasures satisfy it, … earthly pleasures were never meant to satisfy it, but only to arouse it, to suggest the real thing.”

 

Ons sal nooit ons plek in die lewe kry voordat ons nie ons plek in God gekry het nie.

 

image_pdfimage_print