Tagged: Alle Paaie lei na Jesus

image_pdfimage_print
AllePaaieLeinaJesus

Alle Paaie lei na Jesus: Israel, Volke, Kerk: Die Ou Testament (3)

Alle Paaie lei na Jesus: Israel, Volke, Kerk: Die Ou Testament (3) – Adrio König

8.1.3 Die volke

Hierdie voorbeelde van mense wat deel van Israel geword het, was maar net ’n klein stroompie van dit wat die Here regtig vir die volke beoog het. As die oordeelsuitsprake teen die volke volop is, is die heilsuitsprake minstens net so volop.

AllePaaieLeinaJesus

Alle Paaie lei na Jesus: Israel, Volke, Kerk: Die Ou Testament (2)

Alle Paaie lei na Jesus: Israel, Volke, Kerk: Die Ou Testament (2) – Adrio König

8.1.2 Israel

Israel was in ’n unieke verhouding met die Here. Hulle het in ’n besondere sin hulle hele bestaan aan Hom te danke. Hulle is geroepe om soos Hy heilig te lewe (Lev 11:44, 45), wat onder andere beteken het om afgesonder van die heidene te leef sodat hulle nie aan die heidene se sonde sou deel hê nie, veral aan hulle afgodsdiens. Die verbod op ondertrouery met ander volke is ’n goeie voorbeeld. Dit sou Israel deel gegee het aan die sonde van hierdie volke. Die ondergang van koning Salomo deur sy baie heidense vroue is ’n klassieke voorbeeld.

AllePaaieLeinaJesus

Alle Paaie lei na Jesus: Israel, Volke, Kerk: Die Ou Testament (1)

Alle Paaie lei na Jesus: Israel, Volke, Kerk: Die Ou Testament (1) – Adrio König

Israel, volke, kerk

8.1 Die Ou Testament

Ons gaan in hierdie gedeelte na God, Israel en daarna na die volke kyk.

8.1.1 God

Miskien is die volgorde in die opskrif verkeerd. Miskien moes dit eerder gewees het: Volke, Israel. Immers die Bybel begin nie met Israel nie. Die geskrifte van die omringende volke het met die eie volk as die eerste mense begin.

AllePaaieLeinaJesus

Alle Paaie lei na Jesus: Herhaalde vervullings

Alle Paaie lei na Jesus: Herhaalde vervullings – Adrio König

7.4 Herhaalde vervullings

Daar is nog een belangrike saak oor profesieë. Daar is ’n radikale verskil tussen profesieë en voorspellings. ’n Voorspelling moet letterlik uitkom, en ’n voorspelling geld net vir een keer. Ons ken die weervoorspellings. As die voorspelling lui dit gaan Maandag baie in Limpopo reën, geld die voorspelling nie vir Dinsdag en al die ander dae van die week nie, en ook nie vir Mpumalanga nie. As dit Maandag baie in Limpopo reën, het die voorspelling uitgekom, en dan gaan hy “dood”, het hy sy verdere krag verloor. Maar as dit Maandag net ’n bietjie, of dalk glad niks in Limpopo reën nie, het die voorspelling nie uitgekom nie. En dit het ook nie uitgekom as dit Maandag net in die Noord-Kaap baie reën, of eers Dinsdag in Limpopo nie.

image_pdfimage_print