Verskeidenheid van lyding

image_pdfimage_print

Knowledge is indispensable to Christian life and service. If we do not use the mind that God has given us, we condemn ourselves to spiritual superficiality and cut ourselves off from many of the riches of God’s grace.”—John Stott

Verskeidenheid van lyding

Tim Keller het pas ‘n belangrike boek – Walking with God through Pain and Suffering (2013) – geskryf waarin hy die vraag waarom daar pyn en lyding is die wêreld is, hanteer. Hierdie is sekerlik ‘n vraag wat almal van ons interesseer en waarop min van ons ‘n goeie antwoord kan gee. Ek glo dat in hierdie boek baie van ons vrae beantwoord sal word. Ek gaan dus ‘n hele aantal blogs hieroor skryf.

Lyding is ‘n belangrike manier om te groei. Mense wat maar min in hulle lewe gely het, is dikwels onbewus van hulle sterk- en swakpunte, hulle is naïef oor die menslike natuur en die lewe en hulle is baie kwesbaar. Onthou: lyding verdiep ons nie outomaties nie. Ou spreekwoord: The same sun that melts wax hardens clay. Dieselfde traumatiese ondervinding kan die een mens vernietig en die ander sterker maak. Hoe kan ek lyding hanteer dat dit my versterk?

 

Daar is ‘n verskeidenheid as die Bybel oor pyn en lyding skryf. Baie soorte lyding en ook ‘n groot verskeidenheid van reaksies op lyding word bespreek. Mense wat ly kom ook met verskillende temperamente. Daarom kan ons nie ‘n enkele templaat gebruik vir die hantering van lyding en hartseer nie. Maar die mens soek altyd formules oor hoe om lyding te hanteer. Maar elkeen wat ly het nie dieselfde medisyne nodig nie.

Breedweg beskryf die Bybel vier soorte lyding:

1.Lyding wat ons oor onsself bring – voorbeelde Dawid en Jona

Jona het twee traumatiese gebeure ondervind. Jona weier om God se roeping te gehoorsaam en vlug. ‘n Groot storm tref hom op see. Later stuur God vir Jona ‘n komkommerplant om vir hom skaduwee te gee. Die volgende môre stuur God ‘n wurm en die plant verdroog. Jona was kwaad omdat God Nineve nie verwoes het nie. God gebruik hierdie negatiewe ondervindings om vir Jona op die boosheid van sy hart te wys. God stuur ‘n spesifieke boodskap na Dawid oor sy verhouding met Batseba en die moord van haar man – hulle jong seun sterf. Wat hulle moes leer is berou oor wat hulle verkeerd gedoen het

2.Lyding as gevolg van verraad – voorbeelde Paulus en Jeremia.

Paulus en Jeremia het hulle goed gedra en tog ly hulle as gevolg van verraad en aanvalle van ander. Paulus is voortdurend geslaan en in die tronk gegooi. Hy word deur sy eie mense en die heidene aangeval. Lees net 2 Korintiërs 11:23 – 29 om te sien wat hy alles moes deurmaak.

In Jeremia 20:1 – 6 lees ons wat Jeremia alles moes deurmaak: hy is in ‘n blok vasgeskroef en later in ‘n put gegooi. Openbare kritiek op die regering of godsdienstige en kulturele instellings kan in baie lande lei tot swaarkry. Mense word aangeval omdat hulle ‘n ongewilde saak steun. Die swaarste is egter as ‘n persoonlike verhouding skipbreuk ly en jou “vriend” probeer om jou reputasie af te breek. Hierdie persoonlike verraad kan mense bitter maak. Jeremia en Paulus moes leer om te vergewe.

3.Lyding as gevolg van verlies – Marta en Maria

Marta en Maria het hulle broer, Lasarus, verloor. Hulle is hartseer en treur oor hom. Hierdie vorm van lyding en hartseer ondervind alle mense op een of ander stadium in hulle lewens. Hierdie vorm van lyding kan baie probleme skep. Wat moet ek doen? Ek kan my hartseer hanteer deur my hart en gedagtes te rig op die hoop en vertroosting wat my geloof bied. Ons wil hê, broers, dat julle nie onkundig moet wees oor wat met die ontslapendes gaan gebeur nie. Dan sal julle ook nie treur nie, soos die ander mense wat geen hoop het nie (1 Tessalonisense 4:13).

4.Lyding is ‘n misterie – voorbeeld Job

Hoekom Job gely het, is ‘n misterie. Mense noem dit sinlose lyding. Die Bybel gee baie aandag aan hierdie vorm van lyding. Al hierdie dinge het oor ons gekom, hoewel ons U nie vergeet het nie en aan u verbond nie ontrou was nie. Ons het nie afvallig geword nie en van u pad nie afgewyk nie. Tog het U ons verwoes; ons land het ‘n puinhoop geword; U het die donker oor ons laat toesak … Waarom draai U u rug vir ons? Waarom steur U U nie aan ons ellende en smaad nie? (Psalm 44:18 – 20, 25). Hierdie uitroep van die psalmis kry ons ook in boeke soos Jeremia en Habakuk … en Job.

Job se kinders sterf, hy verloor al sy rykdom. Nêrens lees ek dat dit as gevolg van Job se sondes of verraad of vervolging was nie. Gebeur dit word mense dikwels kwaad vir die lewe en vir God. Toe Job se lewe uitmekaar val, soek hy ‘n spesifieke sonde waarvoor hy gestraf word. Wat wou God vir hom hierdeur leer? Hier word lyding gebruik om Job te laat groei en vir God se heerlikheid. Hy soek tevergeefs na ‘n oorsaak vir sy lyding. Hy word gebring by ‘n plek waar hy God sou gehoorsaam omdat Hy God is. As dit met my gebeur, beteken dit, soos vir Job, ‘n lang reis. Job se lyding vereis eerlike gebed, huil en harde werk om God onder alle omstandighede te vertrou.

Daar is verskillende soorte lyding. Maar daar is ook mense met verskillende temperamente wat hulle reaksie tot lyding beïnvloed. Daaroor volgende keer.

image_pdfimage_print

You may also like...