Wat glo wetenskaplikes?

image_pdfimage_print

 

“One cannot be prepared for something while secretly believing it will not happen.” – Nelson Mandela

 

Wat glo wetenskaplikes?

Daar is ‘n algemene siening dat die wetenskap en godsdiens in konflik met mekaar is. Wetenskap sou dan die finale arbiter wees oor wat waar in hierdie wêreld is. ‘n Onlangse studie gelei deur Howard Ecklund het data van wetenskaplikes in agt streke van die wêreld bymekaar gemaak. Hulle het die wetenskaplikes se persoonlike godsdienstige oriëntasie en hulle persepsie van die verhouding tussen die wetensap en godsdiens geëvalueer.

 

Wat het hulle bevind?

  1. Meeste wetenskaplike wêreldwyd glo nie dat daar ‘n konflik tussen wetenskap en godsdiens is nie

Ons glo dikwels wetenskaplikes is voorstanders van sekularisasie en anti-godsdienstige gesindhede. Hierdie siening is grootliks sonder basis. Hulle bevind dat hierdie konflik-narratief meer algemeen in die Verenigde Koninkryk is waar 35% van wetenskaplikes bevestig dat wetenskap die wettigheid van godsdiens ondermyn. 65% steun egter nie hierdie siening nie. Meeste wetenskaplikes vra nie dat godsdiens verwerp moet word as gevolg van wetenskaplike kennis nie.

 

  1. Meeste wetenskaplikes bevestig ‘n model van onafhanklikheid tussen wetenskap en godsdiens

Hulle glo die wetenskap en godsdiens hanteer verskillende aspekte van die werklikheid. Biede beklee ‘n outonome gesagsterrein – een hanteer empiriese waarnemings van die natuurlike wêreld en godsdiens hanteer betekenis. Die grense oorvleuel nie. Baie wetenskaplikes erken die onafhanklikheid en gesag van godsdiens op hulle terrein, terwyl hulle die gesag oor hulle eie terrein behou. Hierdie siening is meer algemeen as die konflik-siening. Dit geld selfs vir wetenskaplikes wat nie godsdienstig is nie.

 

  1. In sommige streke is wetenskaplikes selfs meer godsdienstig as die algemene bevolking

Net 30% van wetenskaplikes in die VSA beskou hulleself as godsdienstig teenoor 60% in die algemene bevolking. Wetenskaplikes in Hong Kong en Taiwan, daarenteen, is meer geneig om hulle as godsdienstig te beskou as die algemene bevolking. Die meerderheid wetenskaplikes in die Weste sien hulleself nie as godsdienstig nie, maar dit geld nie vir alle geografiese gebiede nie.

 

  1. Wetenskaplikes in die algemeen glo nie dat wetenskap hulle minder godsdienstig gemaak het nie

Die hoogste persentasie wetenskaplikes wat glo dat wetenskap hulle minder godsdienstig gemaak het, kry ons in die VSA – 22%. Wetenskaplikes is minder godsdienstig in sommige gebiede, maar dit is nie as gevolg van die wetenskap nie. Die feit dat wetenskaplike nie persoonlik glo nie, wys nie noodwendig daarop dat hulle vyandig teenoor godsdiens is nie of godsdiens verwerp nie.

 

  1. Die debatte oor evolusie vertel nie die hele storie nie

Hierdie bevindings is verbasend veral in kontekste waar die openbare debat tussen godsdiens en wetenskap fokus op moeilike onderwerpe soos evolusie en genetiese navorsing. As die openbare debat tussen godsdienstige en wetenskaplikes grotendeels fokus op wetenskaplikes wat evolusie steun en godsdienstiges wat evolusie teenstaan, is die persepsie van die publiek skeefgetrek. Wetenskaplikes wat evolusie voorstaan is nie ‘n bewys dat hulle godsdiens verwerp nie.

 

Hierdie navorsing verwerp beide die konflik narratief tussen wetenskap en godsdiens en die aanname dat wetenskaplikes nie godsdienstig is nie.

 

image_pdfimage_print