Wees eensgesind gemeente

image_pdfimage_print

“Tragically, we buy the lie that the gospel is only for the unconverted.” D.A. Carson

Wees eensgesind gemeente

Maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees (Filippense 2:2).

Dit is baie interessant die klem wat Paulus op eensgesindheid in die gemeente plaas. Die gemeentes van vandag is veral bekommerd oor uitreik in die gemeenskap of belangrike nasionale sake (soos aborsie) of selfs sending in die buiteland. Hierdie is almal belangrike sake wat beslis ons aandag verdien. Die probleem is egter dat in baie gemeentes nie veel klem op die geloofsgemeenskap geplaas word nie. Ja, ons wil vriende hê, maar dan sonder die harde werk van verhoudings bou. Sommige voel selfs dat die gemeente se beklemtoning van die gemeenskap van gelowiges my reg op individuele vryheid van keuse ondermyn.

 

Ons is bereid om betrokke te wees in die gemeenskap of by die bestryding van een of ander maatskaplike euwel. Ons glo ook dat dit die gemeenskap tussen gelowiges sal bevorder. Waarvan Paulus hier praat is eensgesindheid in die liggaam van Christus – die gemeente. Al hierdie dinge wat ons buite doen is belangrik, maar Paulus praat hier van iets meer: ek moet my begeertes en eer ondergeskik aan dié van ander stel. Dit beteken die sosio-ekonomiese en rasverskille in die gemeente word openlik hanteer. Dit gaan oor die alledaagse interaksie tussen gelowiges. Dit beteken die fokus is nie net op myself nie.

Die gemeente se openbare getuienis word verseker deur sy interne lewenskragtigheid en sterkte.

image_pdfimage_print