Blaas van die basuin in die kerk

image_pdfimage_print

Blaas van die basuin in die kerk – Marius Nel

ʼn Leser vra:

Wat sê die Bybel van die blaas van die basuin in die kerk?

Antwoord:

Dr Marius Nel antwoord:

Die basuin is in Ou Testamentiese tye geblaas om die volk vir oorlog op te roep en om die Jubeljaar (elke 50ste jaar) aan te kondig. In die tempel het die basuin ook by feesgeleenthede gedien om aan te dui wanneer die belangrike offer gebring is sodat die volk, wat in die onderskeie voorhowe staan, sou weet wanneer om dankie te sê vir vergifnis. Geen voorbeelde bestaan, na my wete, wat aantoon dat die basuin in die vroeë Christelike kerk enige rol gespeel het. Ons weet dat die basuin nie in die sinagogediens enige rol vervul het nie en die vroeë Christene se erediens is hierop gebaseer. Die moderne gebruik daarvan in die kerk is ʼn teruggrype na die Ou Testament.

 

Outeur: Dr Marius Nel

image_pdfimage_print