Christus en die drie verskynings

image_pdfimage_print

A golden coffin will be a poor compensation for a damned soul. —C.H. Spurgeon

 

Christus en die drie verskynings

Die skrywer van die Hebreër-brief gee vir ons “eenvoudige” opsommings van God se verlossingsplan. Een so ‘n opsomming kry ons in 9:24 – 28. Hy gebruik drie maal die woord verskyn om na drie gebeurtenisse in die bediening van Jesus Christus te verwys.

 

  • Hy het in die hemel self ingegaan om nou ter wille van ons voor God te verskyn.
  • Maar nou het Hy net een keer in die voleinding van die tye verskyn om deur sy offers die sonde weg te neem.
  • As Hy die tweede keer verskyn, kom Hy nie in verband met sonde nie, maar om verlossing te bring vir dié wat Hom verwag.

 

Hy het verskyn; Hy verskyn nou; Hy sal verskyn. ‘n Bybelkenner word gevra of hy verlos is. Sy antwoord is insiggewend: Do you mean have I been saved, and am I being saved, or will I be saved. All three are true.

(a)   Christus het op aarde verskyn om sonde weg te neem. Dit was ‘n eenmalige en volkome offer. Sy dood, opstanding, hemelvaart en uitstorting van sy Gees is die begin van die laaste dae (1:2).

(b)   Ons leef in ‘n tyd nadat God ons sondes finaal en volledig weggeneem het. Maar wat doen Hy nou? Hy is in die hemel om ter  wille van ons voor God te verskyn. Sy verskyning aan God se regterhand is die intrede wat almal van ons nodig het.

(c)    Solank Christus in die hemel voor God is, sal ons verlossing voortduur. Hy lewe vir altyd om vir hulle by God in te tree (7:25). Maar nog iets lê vir ons in die toekoms voor: As Hy die tweede keer verskyn, kom Hy nie in verband met sonde nie, maar om verlossing te bring vir dié wat Hom verwag (9:28).

 

Hierdie drie verskynings van Christus help ons om die evangelie te verstaan. Die eerste twee verskynings gee vir ons ‘n waardering vir wat Christus gedoen het en wat Hy tans doen. Die gevolg is dat ons Hom gretiglik verwag. Hoe gretig is jy?

 

 

image_pdfimage_print