Depressie – Francois Malan

image_pdfimage_print

Annelize vra:

Kan daar n band oor my lewe wees wat oor gerda was deur my ma of pa.
My ma het selfmoord ge pleeg want sy het depressief geraak. My ma en pa het buiteegtelikke verhoudings gehaat. My pa was n alkolis. My man is nes my pa hy breek my af soos my pa my ma af gebreek het. Hy drink net so baie soos my pa ge drink het. Beide ma ma en pa is oorlede. Dit voel of iets my die heel tyd in die negatiewe in trek. Ek begin so depresief raak dat dit voel hoekom leef ek nog wat is die nut daarin. My man hou aan vertel waste lekker tye hy saam met ander vroue het. Kan dit n curse op n mens se lewe wees? Is daar so iets

Antwoord

Prof Francois Malan antwoord:

Annelize, ek ken nie jou omstandighede nie, maar wil net enkele riglyne uit die Bybel vir jou gee.

Eerstens die vloek oor ’n mens se lewe.

Jesus Christus is aan ’n kruis opgehang. Deuteronomium 21:23 sê: wie opgehang word, is deur God vervloek. Maar Jesus wat die Seun van God was, het die vloek van God oor al ons sonde daar aan die kruis op Hom geneem en ons vrygekoop van vervloeking (vgl. Galasiërs 3:13). Omdat Jesus as Seun van God, self God, al God se straf op Homself geneem het, het God ons vrygespreek en ons verhouding met Hom reggemaak, sodat ons sy kinders kan wees, vir wie Hy baie lief is.

Romeine 8:31-37 sê: As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Hy wat selfs nie sy eie Seun gespaar het nie, maar Hom ter wille van ons almal oorgelewer het – sal Hy nie ook saam met Jesus alles aan ons skenk nie? Wie sal die uitverkorenes van God aankla? God is die Een wat vryspreek! Wie sal ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf  – meer nog: Dit is Hy wat opgewek is, wat ook aan die regterhand van God sit en wat ook vir ons intree. Wat sal ons van die liefde van Christus skei? Swaarkry of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? …In alles is ons selfs meer as oorwinnaars deur Hom wat sy liefde aan ons bewys het….geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige gebeure, of kragte of hoogte of diepte kan ons skei van God se liefde wat daar in Christus Jesus ons Here is nie.

Daar kan geen vloek op jou rus as jy jou lewe aan die Here Jesus oorgee en op Hom vertrou nie.

Jesus nooi jou ook: Kom na My toe almal wat vermoeid en swaar belas is, en Ek sal julle rus gee. Neem my juk van liefde op julle en leer van My, omdat Ek sagmoedig en nederig van hart is, en julle sal rus vind vir julle gemoed (ook vir jou depressie). Want my juk is draaglik en my las is lig (Mattheus 11:28-30).

Dat jou man openlik praat van sy lekker tye met ander vroue, beteken dat hy egbreuk teenoor jou pleeg, dat hy daardeur telkens sy huwelik met jou voor God verbreek. Jesus het gesê ons moet nie skei nie, maar egbreuk is die enigste rede vir egskeiding omdat dit reeds die huwelik verbreek het (vgl. Matteus 19:9).

Wat is die doel van ons lewe op aarde? God wil ons in sy liefde opneem as sy kinders. Hy wil self in ons kom woon om ons te lei en te versterk sodat ons vir God en ons medemens kan leef (Joh 13:34; 14:15-17,23). Eers wanneer ons leer om weg te kyk van onsself en ander mense begin help en liefhê, begin die lewe sin en betekenis kry. Jesus het gesê: ons moet die Here ons God liefhê met hart en siel en verstand, en ons medemens wat die Here op ons pad bring, moet ons liefhê soos ons self (Mattheus 22:37-39).

Skrywer: Prof Francois Malan

image_pdfimage_print

You may also like...