Die Apokriewe Boeke (1)

image_pdfimage_print

Die Apokriewe Boeke (1) – Jan van der Watt

Die apokriewe boeke bly interessant. Dit is boeke wat amper in die Bybel was en oor “Bybelse sake” handel, maar nie in die kanon ingesluit is nie.

‘n Mens moet egter nie die Ou-Testamentiese apokriewe met die Nuwe-Testamentiese apokriewe verwar nie. Die Ou-Testamentiese apokriewe, wat hoofsaaklik oor die geskiedenis van Israel gaan, is in die Griekse vertaling van die Joodse Bybel (die Septuagint of LXX) opgeneem. So het dit deel van die Rooms-Katolieke Bybel (kanon) geword. Die Protestante het egter die Hebreeuse Bybel gebruik waarin die apokriewe nie opgeneem is nie. Wat dus vir die Protestante Ou-Testamenties apokrief is, is vir die Rooms-Katolieke deel van hulle Bybel. Selfs in Protestantse belydenisskrifte staan daar dat ‘n mens hierdie boeke kan lees vir ‘n mens se verryking.

Met die Nuwe-Testamentiese apokriewe is dit anders. Dit is boeke wat tot 900 jaar na die Bybel geskryf is. Dit dra nie dieselfde gesag as die Ou-Testamentiese apokriewe nie en word ook nie deur enige Christelike groepering as gesagvol of harmonies gesien nie.

 

Outeur: Prof Jan van der Watt

 

image_pdfimage_print

You may also like...