Die Apostoliese Geloofsbelydenis (8)

image_pdfimage_print

Anger may be handled wrongly in either one of two ways: blowing up and clamming up. —Jay Adams

 

Die Apostoliese Geloofsbelydenis (8)

Ons gaan hierdie jaar begin deur meer in diepte na die Apostoliese Geloofsbelydenis te kyk. Ek gaan onder andere van Derek Vreeland se Primal Credo (2011) gebruik maak.

 

Wederkoms: Ek glo in Jesus Christus … wat sit aan die regterhand van God … van waar Hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het

 

Jesus verskyn aan ‘n klein groepie van sy volgelinge. Uit hulle midde word Hy in die hemel opgeneem. Hy verdwyn, maar nie vir altyd nie. Hy kom weer terug, maar dan in ‘n gebeurtenis wat die wêreld se aandag sal vasvang. Hy kom weer om te oordeel. Na sy hemelvaart sê twee mans in wit klere vir die klein groepie volgelinge: Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom soos julle Hom na die hemel toe sien opgaan het (Handelinge 1:11).

 

Jesus se tweede koms is nie deur ‘n geboorte nie – Hy verskyn; Hy maak sy teenwoordigheid bekend. Natuurlik is Jesus steeds hier, maar tans kan ons Hom nie sien nie. Hy gaan kom om diegene wat nog leef en diegene wat reeds gesterf het, te oordeel. Paulus praat van die gelukkige dag wat ons verwag (Titus 2:13). Let wel: die hoop van die kerk is nie dat ons die wêreld gaan verlaat nie, maar dat Jesus na die wêreld toe sal kom. Hy kom om alle dinge nuut te maak; Hy kom om die koninkryk van God volledig en volkome te vestig; Hy kom as die Koning om te oordeel.

 

Jesus se oordeel is regverdig en Hy temper sy oordeel met genade en liefde. Hy kom om te beloon en te straf. Jesus self beskryf hierdie tweeledig rol van Hom deur na Homself as ‘n Herder te verwys – Hy skei die skape van die bokke. Die bokke word veroordeel na ‘n bestaan buite sy koninkryk. Jesus beloon die regverdiges, die skape, met die ewige lewe in die teenwoordigheid van die Vader, Seun en Heilige Gees.

 

Maar hoe kom ons in die regte verhouding met God? Die Bybel maak dit baie duidelik: nie oor die regverdige dinge wat ons gedoen het nie, maar deur dit wat Jesus vir ons gedoen het. Jesus sal egter sekere mense straf omdat hulle nie met God versoen is nie. Dit is veral die hoogmoediges wat glo dat hulle hulle  eie verlossing kan bewerkstellig, diegene wat God nie vrees nie, wat geoordeel gaan word.

 

 ‘n Vraag wat mense fassineer, is: Wanneer kom Jesus terug? Moenie die woorde van hierdie profetiese boek geheim hou nie, want die eindtyd is naby (Openbaring 22:10).

 

image_pdfimage_print

You may also like...