Die Eerste Brief van Johannes: Die derde vereiste vir kinders van God – weerstaan wêreldgesindheid (4:1-6) (b) Julle is uit God (4:4-6) – Francois Malan

image_pdfimage_print

4:4 ‘Julle,…’ verwys na die Jesus-belyers teenoor dié wat Hom nie bely nie. ‘Julle’ wat in Jesus glo ‘is uit God.’ Dit is deur God dat hulle in Jesus glo, deur die Heilige Gees wat hulle oortuig het om in Jesus te glo, sodat hulle besluit het om Hom as die Here van hulle lewe te volg. Johannes spreek sy mede-volgelinge van Jesus weer aan as ‘liewe kinders.’ Dit is Jesus se liefde wat deur Johannes sy geestelike kinders bemoedig.

‘en julle het hulle klaar oorwin…’ daarvan is hulle geloof in Jesus, deur God in hulle bewerk, die bewys. Die geloof in Jesus is reeds die oorwinning oor die ongeloof en verleidende woorde en argumente van die vals leraars (vgl. 2:13-14 gelowiges het die Bose oorwin).

‘omdat Hy wat in julle is…’ verwys na God (3:20,24), die Vader (4:12,13,15) en die Seun (2:14; Joh 14:20,23; 17:23,26) en die Gees (Joh 14:16-17; 16:13-15) wat in hulle kom woon het. God

‘…groter is as hy wat in die wêreld is’ – dit is die Bose (2:13-14; 3:12), die duiwel (5:18-19). Die vals leraars is verbind aan ‘die wêreld’ wat teenoor God staan, met die gedagtes, wysheid, en strominge van die wêreld. Johannes is seker dat die Almagtige God in die gelowiges is, en daarom kan die getroue gelowiges seker wees van hulle oorwinning.

.

4:5 ‘Hulle…’ word voorop in die sin beklemtoon teenoor ‘julle’ in vers 4: ‘hulle is uit die wêreld’ – die wêreld van mense in opstand teen God met die bose gesindheid van die Anti-chris, teen-Christus. Die wêreld is hulle oorsprong waaraan hulle behoort, hulle lidmaatskap. Dit word gestel teenoor ‘julle is uit God’ as die oorsprong van die gelowiges se kindskap.

‘en daarom praat hulle uit die wêreld’ – hulle praat vanuit die wêreld se siening, soos die wêreld wil hê dat hulle moet praat. Terwyl die ware gelowiges gelei word deur die gees/Gees van die waarheid (4:6), word ‘hulle’ deur die gees van die wêreld gelei (vgl. Joh 3:31).

‘en luister die wêreld na hulle’ – die wêreldlinge luister en aanvaar die dwalendes se siening oor Jesus en sy kerk met graagte, want hulle en hulle boodskap kom vanuit die wêreld se eie negatiewe sienings oor Jesus (Hy is òf te veel mens, òf te veel God vir hulle). Hulle boodskap is populêr in die wêreld. So word die ‘egte gelowiges’ van binne aangeval en van buite bedreig, maar hulle hoef nie te wanhoop nie, want God staan aan hulle kant. Hy het in hulle kom woon.

 

4:6 ‘Ons..’ met klem voorop om eie werkwoord te versterk, teenoor 4:5 se ‘hulle.’ ‘Ons, ons is uit God; en wie God ken, luister na ons.’ Ons – die skrywer en sy lesers, alle egte gelowiges, ‘…kom uit God’ – deur sy werking in ons het ons tot geloof gekom in Jesus as die Seun van God wat waarlik mens geword het vir ons.

‘en wie God ken, luister na ons’ – die werkwoord in die teenwoordige tyd veronderstel ‘n verhouding met God wat voortduur en groei – om in ‘n geloofsverhouding met Hom te lewe. So iemand luister na die egte getuienis oor Jesus deur die gemeente. Soos die wêreldlinge na mekaar luister, hoor die gelowiges mekaar se getuienis oor Jesus, en word daardeur versterk in hulle geloofsverhouding met God; so ook dié mense uit die wêreld in wie God besig is om te werk om tot geloof in Jesus te kom.

Die negatiewe word daarteen gestel: ‘Wie nie uit God is nie, luister nie na ons nie.’ Wie nie in Jesus glo nie, ken nie die ware God nie, lewe nie in gemeenskap met Hom nie – al maak hulle daarop aanspraak dat hulle God ken (soos die Jode wat nie God se Seun wil aanvaar nie, en ook nie die Grieke met hulle afgode en filosofiese strominge nie). Die teenstelling impliseer ook ‘n beroep op die gelowiges om die verleiding van die wêreldse gesindheid van die vals leraars te weerstaan en in gemeenskap met God te volhard.

‘Hieruit ken/herken ons die gees van die waarheid en die gees van die dwaling’ – in 2:20 is reeds gesê: julle is egter almal deur Christus gesalf met die Heilige Gees, en julle ken almal die waarheid. Daarom kan ons die persoon wat met die waarheid van God af kom onderskei van die persoon wat met die verleidende gees van die wêreld/Antichris/duiwel die waarheid oor Jesus en God verdraai. Die persoon wat deur die Heilige Gees gelei word, bely die waarheid oor Jesus en word deur God se kinders aanvaar; die persoon wat die waarheid oor Jesus en oor God verdraai, word deur die gees van die wêreld gelei, en sy siening en lewenswyse kan en moet deur die gelowiges weerstaan word, want God wat groter as die duiwel is, is in hulle (4:4). Die toetssteen of iemand uit God is, is of die persoon na ons boodskap oor Jesus, die Seun van God se menswording luister/aanneem of nie. Die vals profete het ook daarop aanspraak gemaak dat hulle God ken, maar omdat hulle nie ontvanklik is vir die boodskap van Jesus Christus nie, toon hulle dat hulle geen verbindtenis met God het nie.

 

In 4:1-6 stel Johannes dat die geloof van die gemeente en van elke lid daarvan ‘n teken is dat hulle God ken en gelei word deur die Gees van God. Elke gees wat egte getuienis lewer oor Jesus, kom van God af. Dit is die toets vir hulle getuienis, ook vir elkeen wat na hulle luister. Terwyl die dwaalleraars in die wêreld van die Bose is, en die Bose in hulle wêreld woeker, is die gelowige in Christus en Christus in die gelowige. Johannes moedig sy lesers aan om die ‘wêreldse’ denke en lewenswyse te verwerp, en te lewe as kinders van God deur te onderskei wat waar is (4:1-3), en die waarheid van God hulle lewenswyse te maak (4:4-6).

Skrywer:  Prof Francois Malan

 

image_pdfimage_print

You may also like...