Die Eerste Brief van Johannes (1)

image_pdfimage_print

Die Eerste Brief van Johannes (1) – Jan van der Watt

Hierdie is ’n Bybelstudie oor 1 Johannes deur Prof Jan van der Watt. Dit het oorspronklik by Bybelkor, ’n divisie van Bybel-Media, verskyn. Dit is aangepas om te voldoen aan die behoeftes van die webblad.

Hierdie brief skrywe ek vir julle, sodat julle

kan weet dat julle die ewige lewe het, julle

wat in die Seun van God glo…

Waar liefde is, is daar geen vrees nie, maar

volmaakte liefde verdryf vrees.

1 Joh. 5:13 en 4:18

Wat gaan ons hanteer in hierdie Bybelstudie? In die Bybelstudie hanteer ons belangrike onderwerpe in 1 Johannes; daarom gaan ons die brief nie vers vir vers deurwerk nie. Die tema vir hierdie Bybelstudie is: Ek wil leef en liefhê, Here.

Die studie word in in vier dele verdeel en elke deel word verder onderverdeel in vier hoofstukke. Ons gaan drie maal per week ‘n hoofstuk publiseer. Ons behoort dus binne ses weke klaar te wees met hierdie brief.

 

INHOUDSOPGAWE

Hoe om hierdie Bybelstudie te gebruik

Deel 1:    Uit God se hart van liefde—’n kerk gebore

1.    Pasop vir dodelike dwalings

2.    Waar op aarde loop ek God raak?

3.    Gebore in ’n nuwe gesin

4.    Nuwe mense, ’n nuwe gesin

Deel 2:    ’n Geesvervulde lewe—in die gesin van God

5.   ’n Vader duisend? Duisend maal meer!

6.   Daar is God!… maar dis dan Jesus!

7 .   Vervulling met die Gees

8.   ’n Lewe … as kind van God

Deel 3:    Die ratte loop op liefde—maar steek ook vas

9.   Wêreldliefde … selfliefde

10.   Liefde wat iets kos

11.   Gesinsrebellie, oftewel, sonde

12.   Ek bly maar sondig … wat ’n gemors

 Deel 4:    Al die verskil—in wat die gemeente doen

13.   Pasop vir die duiwel—hy is slinks

14.   Vra en…?!

15.   Liefde oorwin en bring die Lewe

16.   Christenskap ontplof in liefde!

 

HOE OM HIERDIE STUDIEGIDS TE GEBRUIK

Om die meeste waarde uit hierdie Bybelstudies vir jou dag te haal, kan jy so te werk gaan:

Vra die Here om jou gedagtes en hart voor te berei vir wat Hy vir jou wil sê.

Hoofstuk 1 lei met ’n lewendige voorstelling die studie van 1 Johannes in. Lees dit rustig deur. Dit bring jou in voeling met die mense in die brief en gee belangrike agtergrond en grondbeginsels vir die volgende hoofstukke.

Lees die Bybelgedeeltes wat in die loop van elke hoofstuk gegee word.

Beantwoord die vrae getrou.

Jy hoef nie elke keer ’n hele hoofstuk af te handel nie. Jy kan ’n onderafdeling doen en die volgende dag hervat waar jy opgehou het. Dit is beter as jy nie te lang tussenposes toelaat wanneer jy ’n hoofstuk onderbreek nie, aangesien jy die draad van die redenasie kan verloor.

As jy ’n hoofstuk oor twee of meer geleenthede afhandel, haal ’n gedagte uit die gedeelte wat jy deurgewerk het wat jou die meeste getref het. Maak dit jou gedagte vir die dag. Vra die Here om jou te help om die boodskap ’n werklikheid in jou lewe te maak.

Kry ‘n boekie waarin jy notas kan maak en ook die vrae kan beantwoord.

 

Groepstudie

Hierdie Bybelstudiegids kan ook vir groepstudie benut word.

Elkeen sou die betrokke hoofstuk voor die tyd kon voorberei, of julle kan dit daar-en-dan doen sonder voorbereiding.

Oordeel self watter vrae meer persoonlik is, wat nie bespreek moet word nie, maar wat elkeen in stilte vir hom- of haarself moet beantwoord.

Wenk: Jy sal die meeste uit jou Bybelstudie uit 1 Johannes put as jy elke dag gaan doen waarvan die Here jou oortuig het. Neem vir jou een gedagte saam en gaan oefen dit in as deel van jou lewe.

Geniet jou studie oor 1 Johannes, en vertrou Jesus om jou waarlik te laat leef en liefhê.

 

Skrywer: Prof Jan van der Watt

image_pdfimage_print

You may also like...