Die Eerste Brief van Johannes (16)

image_pdfimage_print

Die Eerste Brief van Johannes (16) – Jan van der Watt

Deel 4: Al die verskil – in wat die gemeente doen

Hoofstuk 15: Liefde oorwin en bring die lewe

Wie die Seun van God het, het die lewe. Wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie. (1 Joh. 5:12). Elkeen van hierdie stellings veroorsaak rimpelings in die lewe. Hoe raak dit jou?

1. Die wêreld haat julle. En hoe reageer julle?

Ons het reeds uit ’n vorige hoofstuk agtergekom dat die wêreld die gesin van God haat. Hulle probeer alles om die gelowiges te probeer skade berokken.

(1) Lees weer 1 Joh. 3:13 en Joh 15:18–21. Waarom haat die wêreld die gelowiges? (Probeer in gesinsterme dink.)

(2) Die groot vraag is nou: Hoe moet die gesin van God optree teenoor die wêreld wat hulle haat? Motiveer jou antwoord en probeer gedeeltes uit die Bybel noem om jou standpunt te ondersteun.

Uit die gesinskonteks het ons gesien dat die persoon in die gesin wat bepaal hoe die res van die gesin moet optree, die pa is. Hy bepaal die karaktertrekke van die gesin. Die res van die gesin moet soos hy optree.

(3) Joh. 3:16 sê wat die Vader van die Goddelike gesin se houding teenoor die sondige wêreld is. Wat sê dit van die gelowige se houding teenoor die sondige wêreld?

(4) Wat moet die doel van die “liefde vir die wêreld” wees volgens Joh. 3:16?

Op die haat van die wêreld antwoord die gelowige met liefde,

liefde wat ’n uitnodiging rig tot redding!

God het die wêreld lief. Sy liefde het een doel, naamlik om aan die mense wat in hulle sonde dood is die ewige lewe te gee sodat hulle nie verlore gaan nie.

Dit moet ook die doel van die gelowige se liefde vir die wêreld wees. Op die haat van die wêreld antwoord die gelowige met liefde, liefde wat ’n uitnodiging rig tot redding!

’n Gelowige kan nie anders as om gedurig die vraag aan homself te stel nie: “Nooi my gedrag en optrede ander uit tot redding in Jesus?”

(5) Wat antwoord jy oor jouself?


2. Jesus bly die antwoord

In Hoofstuk 1 en 6 het ons gesien dat die Christendom ’n openbaringsgodsdiens is. Dit beteken dat mense nie alles uitdink nie, maar dat God aan mense kom vertel hoe Hy dinge wil hê en doen.

(1) Wat was God se hoofgetuienis op aarde volgens 1 Joh. 5:9–12?

(2) Hoe het God beplan om ’n verskil in hierdie wêreld te maak volgens hierdie gedeelte?

(3) As ons die wêreld regtig liefhet soos God die wêreld liefhet, wat moet ons volgens hierdie verse in die wêreld doen?

God het eintlik ’n slim plan gemaak. As die gelowige ’n ongelowige in liefde na Jesus lei, beteken dit dat hy of sy die ongelowige na die liefdesgemeenskap van God, na sy gesin, lei.

As daardie persoon deel word van hierdie gesin sal hy in alles wat hy doen in liefde deur die Vader en die kinders omvou word.

God is liefde en daarom is alles wat Hy doen

van begin tot einde “liefde”.

God is liefde en daarom is alles wat Hy doen van begin tot einde “liefde”.

Ons hoor baie dat gelowiges ander “na Jesus moet lei”. Tog is dit nie altyd so maklik nie omdat die meeste mense sê dat hulle wel al van Jesus gehoor het of aan ’n kerk behoort. Dit maak dit nogal moeilik om presies te weet waar jy “sendingwerk” moet doen.

(4) Dink ’n bietjie na oor jou eie omgewing (wat jou hele leefwêreld insluit). Is daar iemand aan wie jy kan dink vir wie jy tot die “Lewe” kan lei? Hoe kan jy dit doen?


3. Waarheen lei alles?

Niemand hoef die gelowige daaraan te herinner dat die wêreld gebroke is nie. Ook die gesin van God het sy gebreke. Daarom is sondebelydenis so belangrik.

Is daar vooruitsigte op iets beters as wat ons nou het?

Beter vooruitsigte?

(1) Lees 1 Joh. 3:2–3 en sê wat ons van die toekoms kan verwag. Wat sê dit vir jou van die hemel?

(2) Wat sê dit vir jou oor die rede waarom jou nou hier op aarde op ’n Christelike manier moet leef?

Wat van die dag van oordeel?

(1) As jy besef dat God as die GROOT REGTER beskryf word wanneer die Bybel oor die finale oordeel praat, maak dit jou nie ’n bietjie bang oor wat Hy van jou gaan sê as jy eendag voor Hom moet verskyn nie?

(2) Wat sê 1 Joh. 2:28–29 hieroor?

Wat gebeur by die dag van oordeel met die gelowige?

Jy wag… Jou naam word gelees en jy stap die troonsaal in. Op die troon sit die Regter. Langs Hom lê die boeke met die aanklagte teen jou. Jy weet wat dit kan beteken!

Jou oog val op die aanklaer! Dit is niemand anders as jou eie broer Jesus nie. Jy skep moed! Hy het jou mos lief. Meer nog, jy weet Hy sal alles doen om jou te help! Die prys wat Hy betaal het, sal Hy ook vir jou aan die Regter aanbied.

Jou oë draai na die troon. Daar sit niemand anders as jou eie Vader nie, die Een wat jou liefhet!

Nou wonder ek wat die kanse is dat jy skuldig bevind sal word?

Maar wat van die arme persoon wat nie die Vader of die Seun ken nie? Wat is sy kans?

Ons kan die finale oordeel sonder vrees tegemoet stap, omdat Jesus die pad voor en vir ons gestap het!

Ons kan die finale oordeel sonder vrees tegemoet stap,

omdat Jesus die pad voor en vir ons gestap het!

Maar ’n mens bly maar ’n mens! Kan ’n mens heeltemal seker wees? Meer nog, kan jy seker wees God sal jou beskerm en versorg soos Hy belowe het, veral as jy struikel en nie altyd die kind vir Hom is wat jy behoort te wees nie?

Wat sê 1 Joh. 3:20 oor ons gewete?

Hierdie vers wil vir ons sê dat as ons self begin wonder, moet ons weer dink wie ons God presies is. As ons gewete ons begin pla en ons onseker begin raak, moet ons maar weer ’n slag mooi na God kyk!

God sal sy kinders nooit vergeet nie. As jy ’n fout gemaak het, vergeet God nie dat jy sy kind is nie. Hy vergeet nie dat Jesus jou van jou sonde gereinig het nie. God is groter as ons gewete!

Daarom kan ons, soos 1 Joh. 3:21–22 sê, met vrymoedigheid na Hom gaan!

Dink aan wat die Here vir jou beteken.

Vra jouself af of dit die moeite werd is om iemand wat Jesus nie ken nie, daarvan te vertel.


Dink daaraan dat as jy iemand van die Here wil vertel jy hom of haar eintlik gaan uitnooi om deel van God se gesin te word. Is jy bereid om so intensief by daardie persoon betrokke te raak soos wat God van jou sal verwag as daardie persoon sy kind—en jou broer—word?

Bid dat die Here aan jou ’n visie sal gee om aan ander die liefde van God oor te dra.

 

Skrywer: Prof Jan van der Watt

image_pdfimage_print

You may also like...