Die Eerste Brief van Johannes (3)

image_pdfimage_print

Die Eerste Brief van Johannes (3) – Jan van der Watt

Deel 1: Uit god se hart van liefde—’n kerk gebore

Hoofstuk 2: Waar op aarde loop ek God raak.

God kruip nie vir jou weg nie. Maar met hierdie feit het baie mense probleme—in ’n mindere of meerdere mate. Waar is Hy dan; hoe herken ek Hom?

 

 

Op soek na God

Daar word vertel van ’n man wat helder oordag op die markplein met ’n lamp rondgestap het. Toe hulle hom vra wat hy soek, sê hy: “Ek soek God, maar ek kry Hom nie!” Daarmee wou die man ’n stelling maak: Op hierdie wêreld, tussen al die mense op die besigste plek in die dorp is God net weg, afwesig, nie daar nie. Ons soek tevergeefs na God as ons probleme het, of as ons alleen voel. Hy is net nie daar nie!

Maar nou wonder ek of die man op die regte plek en op die regte manier gesoek het? Ek wonder of ’n mens God met ’n lamp sal opspoor? Ek wonder of hy nie dalk op die markplein oor God gestruikel het sonder om dit eers te besef nie?

  1. As iemand jou vra waar hy God kan kry, en hoe God lyk, wat sal jy vir hom sê?

    Waar kry ek God?

•    Hoe herken ek God?

  1. As die persoon nou vir jou sê: Goed en wel, maar hoekom sê jy wat jy sê, hoe sal jy jou antwoord aan hom motiveer?

Die twee vrae hierbo is geweldig belangrik.

Godsdiens gaan immers daaroor dat ons God graag wil vind en leer ken. Al die verskillende godsdienste in die wêreld soek mos almal maar na die roetekaart wat na God lei. Dit is egter lewensbelangrik om God by die regte adres te soek as jy die ware God wil vind.

Dit bring ons by ‘n derde vraag:

  1. Dink jy dat die Christendom die enigste antwoord het op die vraag?

Waar vind ek die ware God? Hoekom sê jy so?

Die Christendom is reg, want …

Skryf nou jou redes neer in jou boekie.

 

Johannes sê waar ons God kan vind 

Die skrywer van die Johannesbrief het ook geworstel met die vraag waar ons God in die wêreld kan vind. Maar hy het ’n baie besliste antwoord gehad!

Lees 1 Joh. 1:1–4.

As jy weer na vers 1 kyk, sien jy dat Johannes-hulle self vir Jesus gehoor het, dat hulle Hom met hulle eie oë gesien het, hulle het selfs met hulle hande aan Hom geraak.

(i)     Deur die verskillende maniere waarop die skrywer Jesus waargeneem het so nadruklik te omskryf, wou hy sê dat Jesus ware mens was. Watter maniere gebruik hy om Jesus te omskryf?

(ii)    Wie was Jesus volgens die laaste sin van vers 1 en vers 2?

(iii)    By wie was Jesus voordat Hy geopenbaar is?

(iv)   Hiermee wou die skrywer ook sê dat Jesus ware God was. (Lees Johannes 5:20 as jy onseker van die antwoord is.)

Ons kon uit die gedeelte aflei wie Jesus is en waar Hy vandaan kom. Hieruit lyk dit dus of kontak met Jesus ons ook in kontak met God bring.

Maar hoe kry ek en jy vandag kontak met Jesus? As ons onthou uit wat ons hierbo gesien het, naamlik dat Jesus ook die Woord is, dan is die Woord ’n plek waar ons vir Jesus—en dus vir God self—kan vind.

As jy nou na 1 Joh. 1:3 kyk, word hierdie kontak met God deur die Woord verder verduidelik. Deur die Woord, die Ewige Lewe, kry ons deel aan die gemeenskap van die gelowiges.

Maar hoe bring hierdie gemeenskap van die gelowiges ons uit by God? Wie almal sluit hierdie “gemeenskap” in? (Kyk na die tweede helfte van 1 Joh. 1:3.)

Wat, dink jy, is hierdie gemeenskap?

 

Jesus is die antwoord, maar waarom?

Dit is duidelik uit die verse hierbo dat die gemeenskap met God deur Jesus moontlik gemaak is. Op die vraag waar die mens regtig vir God kan vind, antwoord Johannes reguit: In Jesus, die Woord en die Lewe.

Maar daar is iets wat nog kan bly knaag: Jesus was ’n mens—van vlees en bloed; om egter te beweer dat ’n mens God kan wees, is ’n “verskriklike” bewering… Dink net, as iemand nou daar by jou instap en sê dat jy jou geloof dadelik moet los en in een of ander man in Amerika moet glo wat beweer hy is god, wat sal jy doen? Veral as hy vertel dat die man ’n rukkie gelede opgehang is vanweë sy kriminele optrede! (Ek vermoed nogal dat die saak vir die Jode destyds nie soveel makliker was om te sluk toe daar van die gekruisigde Jesus gepraat is nie.)

Op die vraag waar die mens regtig vir God kan vind, antwoord Johannes reguit: In Jesus, die Woord en die Lewe.

(i) Watter dinge, dink jy, sal ’n mens wat sulke groot bewerings maak, eers moet hê of doen voordat jy sal glo dat hy of sy God is? Maak ’n lys van hierdie dinge. (Vul elkeen langs ’n merker in. Verdeel die bladsy in jou boekie vertikaal in twee. Laat die res van die skryfspasie by elke merker oop—met die volgende vraag gaan jy dit invul.)

(ii) Merk nou die eienskappe hierbo af wat jy dink Jesus aan voldoen. Skryf in die res van die spasie, langs die eienskap wat jy gekies het, hoekom jy so sê.

(iii) Is daar eienskappe waaraan Jesus volgens jou nie voldoen nie? Indien wel, probeer die probleem biddend en soekend oplos, of gaan gesels met ’n ander gelowige wat van hulp kan wees of in jou Bybelstudiegroep daaroor.

(iv) Kyk nou weer na 1 Joh. 1:2. Wat maak Jesus vir Johannes spesiaal en hoekom is dit nou juis spesiaal? (Nadat jy mooi daaroor gedink het, kan jy die volgende gedeelte lees. Dit mag met die antwoord help.)

Van die begin af het mense geweet dat niemand lewe kan maak nie; net God kan. God alleen het beheer oor lewe (en dood). Enige plek waar lewe dus ontstaan, kan dit maar net een ding beteken: God is daar aan die werk! Hy en Hy alleen is die argitek van die lewe.

Nou het die mense met wie Jesus in aanraking gekom het skielik ervaar dat hulle geestelik nuut gebore word—soos Johannes dit stel, hulle kry die ewige lewe. Hulle lewe verander. En skielik is God self—én al sy kinders ook nog—deel van hulle lewe.

Die argument loop so: As God die argitek van die lewe is, en ons ontvang die ewige lewe van Jesus, dan is dit duidelik: Jesus is God!

Daarom sê Johannes in die eerste sin van vers 1 dat Jesus van die begin af daar was. Toe die eerste ding geskep is, was Jesus reeds daar. Hy is nie deel van die skepping nie, maar deel van “Dit” wat voor die skepping daar was—en alleen God was voor die skepping daar. Daarom is dit logies dat Jesus ook God is.

Jesus—die Seun van die Vader—is God wat van die begin af daar was.

Hy kom gee vir ons die ewige lewe.

Hierdie sin wil ook sê dat alles wat godsdiens genoem word, by Jesus begin het.

Jesus is die enigste plek waar ’n mens God werklik in die wêreld kan ontdek! Want Hy is die Woord van God wat ons hoor; en Hy is die Ewige Lewe wat ons ontvang, wat vir ons lewend maak om te kan deel aan die gemeenskap met Hom en die Vader.

Immers, Jesus is die plek waar die fontein van die ewige lewe vloei tussen mense wat dors het.


Móés Jesus dan regtig méns word?

Sê nou maar ons wou met ’n klomp miere praat en dat ons in staat was om enigiets te kon doen. Wat sou die maklikste manier gewees het om met die miere te kommunikeer? Dit sou min gehelp het om oor hulle gat te staan en skreeu. Die beste uitweg sou wees dat een van ons self ’n mier word. Dan kon ons maklik in miertaal met hulle praat. Die miere sou dan ook nie skrik en weghardloop nie.

In 1 Joh. 1:2 staan daar dat Jesus—die Woord en die Ewige Lewe—aan ons geopenbaar is. God het besluit om nie meer indirek deur drome of profete met die mens te praat nie (vgl. Heb. 1:1). Hy het self soos ons mens geword sodat ons Hom duidelik en reguit kon hoor.

Jesus is die enigste plek waar ’n mens God werklik in die wêreld

kan ontdek! Immers, Hy is die plek waar die fontein van die ewige

lewe vloei tussen mense wat dors het.

Daarom lê Johannes soveel klem daarop dat Jesus nie ’n skynmens was of sommer net ’n sprokie of feëverhaal nie. Hy was regtig daar. Hulle kon Hom immers sien en aan Hom vat.

As Jesus die “plek” is waar ons God direk leer ken, verduidelik hoe God se gedrag, optrede, houding, ensovoorts dan is. Skryf dit neer.

Jy kan God net “raakloop” of ontmoet as jy Jesus as jou Verlosser leer ken het. God reik elke dag na jou uit deur Jesus; en deur wat Jesus doen en bewerk.


Laat jou gedagtes nou eers stilstaan by Jesus, jou enigste Verlosser! Dink aan wat Hy vir jou beteken.

Bid in blydskap. Vra Jesus om jou te help om God elke dag duideliker in jou lewe raak te sien en te ervaar. Vra dat Hy jou sensitief sal maak vir sy teenwoordigheid in jou lewe sodat jy sy wil al hoe beter kan doen.

 

Skrywer: Prof Jan van der Watt

image_pdfimage_print

You may also like...