Die geduldige karakter van God

image_pdfimage_print

If the thing is not in the Bible, deducible from the Bible, or in manifest harmony with the Bible, we wil have none of it –J. C. Ryle

Die geduldige karakter van God

C. Christopher Smith en John Pattison het onlangs ‘n boek, Slow Church, geskryf wat besig is om baie aandag te geniet. Ek gaan ‘n aantal blogs aan hierdie boek spandeer.

Thomas Merton het van die spontane omwenteling van die mensdom gepraat. Hy het voorspel dat hierdie opstand van die mens deur desperaatheid, sinisisme, geweld, vrees, hoop, twyfel, geloof, skepping, vernietiging en ‘n obsessie met beelde, programme, afgode en slagspreuke sal wees. In hierdie vlak waters van die postmodernisme probeer die Stadige Kerk anker neerlaat in die stil diep waters van ‘n geduldige, tog nabye, God. Dit is deel van die lewe van God se besondere mense – in die wêreld, maar nie deel van die wêreld nie en daarom kan ons vir die wêreld wees.

 

Die Stadige Kerk kyk vooruit na die klimaks van die drama – Jesus Christus se tweede koms. Hierdie kerk se siening is langtermyn. Daarom ondersoek dit alle denke en kulture, elke ideologie, elke aanname, elke optrede in die lig van die eindtyd.

Die Skrif verlig eienskappe van beide God en die mens se natuur. Kom ons kyk eerstens na God se natuur. God is besig om die wêreld te transformeer en te versoen, maar Hy verwag nie onmiddellike en totale verandering nie – Hy is geduldig. Jesus se gelykenisse in Matteus 13 – die suurdeeg en die mosterdsaadjie – herinner ons daaraan dat God se transformasie nie oornag gebeur nie. Ons leef in ‘n tyd waar onmiddellike resultate belangrik is. Hierdie gelykenisse beskryf die manier waarop God gewoonlik in die wêreld werk. The faith of Christ offers no button to push for quick service. The new order must wait the Lord’s own time (A. W. Tozer).

God se liefde spruit voort uit sy liefde vir die skepping. As Paulus die kenmerke van die liefde in 1 Korintiërs 13 beskryf, is dit geen wonder dat hy met die liefde is geduldig begin nie. Kyk maar na die storie van Israel: opstand na opstand met verspreide tye van trou tussen-in, maar deur dit alles sien ons God se geduld. God is bereid om verneder te word en te ly, maar Hy los nie sy liefdeswerk nie.

God se karakter staan in skerp kontras met vandag se klem op doeltreffendheid gedryf deur die oortuiging dat die eindresultaat die middele wat gebruik word om dit te bereik, regverdig. Ons lewe in die Stadige Kerk begin by die liefde en geduld van God.

Maar God verlang ook na samewerking met die mensdom. Daarna kyk ons volgende keer.

image_pdfimage_print