Die Groot Geloofswoordeboek: Ewige lewe

image_pdfimage_print

Ewige lewe – Adrio König

(*Onsterflikheid)

Die begrip “die ewige lewe” kom net ’n paar keer in die *Sinop­tiese Evangelies voor (net vier keer in Matteus) maar 28 keer in die Evangelie en die Briewe van Johannes. Verder kom dit in die Sinoptiese Evangelies voor as ’n toekomstige erfenis, terwyl dit by Johannes ’n teenwoordige werklikheid is: “Wie in die Seun glo, het die ewige lewe” (Joh 3:36). Dit beteken dat ’n mens deur jou vertroue op Jesus hier en nou alreeds regtig in die verlossing kan deel. Jesus kan aan sy kinders die ewige lewe beloof omdat Hy deur sy *opstanding die *dood oorwin het, die groot bedreiging vir die gelowiges van die Ou Testament.

Die ewige lewe is dus ons aandeel in die lewe van die ver­heerlik­te Jesus. Ons word deur die *geloof en die *doop in Hom ingelyf en deel daarom in sy lewe by die Vader. Paulus kan dit ook anders uit­druk as hy skryf dat ons alreeds saam met Chris­tus ’n plek in die hemel het (Ef 2:6) en saam met Hom sal kom by sy wederkoms (Kol 3:4). Dit is ’n baie realistiese siening van ons huidige vereniging met Hom waaroor Paulus ook elders wonderlike dinge geskryf het: “Ek is saam met Christus gekruisig, en nou is dit nie meer ek wat le­we nie, maar Christus wat in my lewe” (Gal 2:19-20).

Oor die betekenis van “ewige” in “ewige lewe” kan *ewigheid ge­raadpleeg word.

Oor die toekomstige ewige lewe in die hemelse heerlikheid by die Vader op die *nuwe aarde kry ons nie veel besonderhede in die Bybel nie, en die meeste wat ons wel kry, is in apokaliptiese (bonatuurlike) taal (*Apokaliptiek) wat ons ons moeilik konkreet kan voorstel. Maar ons kry tog ’n paar pragtige beelde hieroor. Ons lees van ’n stad (’n beeld van luuksheid en veiligheid) met poor­te wat nooit gesluit sal word nie (die toppunt van veiligheid), van die nasies wat hul skatte en rykdom daar sal inbring, van ’n rivier en ’n vrugteboom wat elke maand vrugte dra, en dan die merkwaardige woorde: “en sy diensknegte sal Hom dien” (Op 22:3, 1953-vertaling).

Met die eerste oogopslag lyk dit na ’n toutologie. Immers, dis seker waarvoor diensknegte daar is: om te dien. Maar as ons na ons eie lewe as gelowiges kyk, weet ons die ironie is dat sy dienskneg­-
te – ons – Hom maar baie oppervlakkig dien, as ons ooit reg­tig so ver kom om Hom te dien in ons baie godsdienstige bedry­wighede en nie na alles maar eintlik onsself nie! Dan word dit ’n heerlike voor­uitsig: daar gaan tog ’n tyd kom wanneer Hy in ons lewe tot sy reg sal kom deurdat ons lewe volkome op Hom gerig sal wees. Dan sal die mees basiese waarheid regtig waar wees: “Sy diensknegte sal Hom dien!”

Woorde gemerk met ʼn * word elders ook bespreek

 

Skrywer: Prof Adrio König

image_pdfimage_print