Die Groot Geloofswoordeboek: Maranata

image_pdfimage_print

Die Groot Geloofswoordeboek: Maranata

Maranata is ‘n Aramese woord wat in sommige vertalings in 1 Ko­­­rin­tiërs 16:22 voorkom. In die 1983-vertaling is dit vertaal met: “Kom, Here,” maar dit kan ook beteken: “Die Here het gekom.”

Dis ‘n woord wat waarskynlik by die nagmaal gebruik is as ‘n op­roep aan die Here om tydens die nagmaalsviering teenwoor­dig te wees (in die betekenis van: “Kom, Here”) of as ‘n versekering dat die Here in die nagmaal by hulle is (in die betekenis van: “Die Here het gekom”). As oproep kon dit die dubbele betekenis gehad het van ‘n versugting dat die Here in die nagmaal by hulle moet wees én dat Hy weer moet kom soos Hy beloof het (die *Wederkoms van Christus, Op 22:20).

 

Skrywer: Prof Adrio König

image_pdfimage_print