Die kerk en die gemeenskap

image_pdfimage_print

This is what we should in short seek in the whole of Scripture: truly to know Jesus Christ, and the infinite riches that are comprised in him and are offered to us by him from God the Father – Johannes Calvyn.

Die kerk en die gemeenskap

Die kerk op aarde is in ‘n stryd gewikkel – ‘n geestelike stryd. Die plaaslike gemeente moet die gemeenskap vir God wen. Vir so ‘n stryd het ons ‘n strategie nodig. Rick Warren beskryf sewe aspekte van hierdie strategie.

  • Daar moet eenheid wees. Die hele liggaam (die gemeente) moet saamgebid wees in visie, doel en waardes. Gemeentes begin dikwels bedienings om spesifieke behoeftes te hanteer, maar dink nie daaraan hoe dit ander bedienings mag beïnvloed nie. Alle bedienings moet op dieselfde bladsy wees – hulle moet dieselfde operasionele plan volg.
  • Die gemeente moet nie rigied in die uitvoering van sy plan wees nie. Moenie elke klein besonderheidjie beplan nie Jy het langtermyn doelwitte nodig, maar nie ‘n langtermyn strategie nie. Hoekom nie? Jy weet nie hoe jou gemeenskap en die kultuur  gaan verander nie. Die gemeente moet kan aanpas.
  • Die gemeente moet mense bemagtig om hulle eie besluite te kan neem – die mense wat die bediening doen, moet hulle eie besluite neem.
  • Die gemeente moet sy mobiliteit behou. Hoe groter die gemeente, hoe meer strukture, hoe stadiger beweeg die gemeente.
  • Die gemeente moet sy kommunikasievaardighede opskerp. Die verhaal wat die gemeenskap van die gemeente vertel, is dikwels die negatiewe ondervindings wat hulle beleef het. Ons moet altyd onthou dat alles wat ons in die gemeente doen, is kommunikasie.
  • Die gemeente moet die “vyand” se swakhede ken. Ons sien dat mense vir plesier, geld en sukses leef – dit is Satan se strategie. Wat ons vergeet, is dat aan die einde van hierdie vrugtelose soektog mense honger en dors is vir ware antwoorde. Dan moet ons reg wees om Jesus as die antwoord voor te stel. Op een of ander stadium besef mense dat hulle verkeerd gelewe het. Dan moet ons hulle help om te ontdek dat Jesus die enigste Verlosser is.
  • Die gemeente moet redelike risiko’s aanvaar. As ons die potensiële koste van sukses bepaal het, moet die gemeente besluit of dit die moeite werd is. Aan die een kant moet ons nie sommer blindweg besluite neem nie; aan die ander kant moet ons die leiding van die Heilige Gees vertrou.

Ons glo dat die gemeente deel van die omliggende gemeenskap moet wees. Hier is ‘n paar goeie riglyne oor hoe ons dit kan aanpak.

image_pdfimage_print