Die kerk vandag

image_pdfimage_print

 

Sometimes the most godly thing a mouth may do is keep silent. —D.A. Carson

 

Die kerk vandag

Toe ons kinders was het almal “kerk toe gegaan” – dit was van ons verwag. Vandag beskou baie mense die kerk as nie belangrik nie – verby sy vervaldatum. Natuurlik word niemand verlos deur die eredienste by te woon nie, maar tog het die kerk ‘n baie belangrike rol om te speel. Almal wat aanvaar dat Jesus Christus die Seun van die lewende God is, is deel van die universele kerk.

 

As ons van kerk praat, bedoel ons gewoonlik ‘n plaaslike groep gelowiges wat bymekaar kom. Jesus het die kerk gevestig om sy doel op aarde te bereik. Jesus Christus is die hoof van die kerk en ons is sy liggaam. Hoe weet ons ‘n kerk vervul sy roeping as huisgesin van God, dit is die gemeente van die lewende God (1 Timoteus 3:15)?

 

  1. Die leerstellige toets

Glo die gemeente dat die Bybel die onfeilbare woord van God is? As dit nie die fondament is nie, is dit nie ‘n ware kerk nie. Wat belangrik is, is wat die gemeente aangaande Jesus Christus leer. Niemand kan ‘n ander fondament lê as wat reeds gelê is nie. Die fondament is Jesus Christus (1 Korintiërs 3:11).

 

  1. Die opbouingstoets

Christus gee apostels, profete, evangeliste, en herders en leraars aan die gemeeente om die gelowiges toe te rus vir hulle diens en vir die opbou van die liggaam van Christus … Dan sal ons, sy kerk, soos ‘n volgroeide mens wees, so volmaak en volwasse soos Christus (Efesiërs 4:11 – 13). Die gemeente is die plek waar die fondament die Bybelse waarhede is en waar ons in ons geloof opgebou word – toegrus om die Here te dien. Die gemeente moet op die woord van God fokus – nie net op sosiale hervorming nie.

 

  1. Die roepingstoets

In elke gemeente moet daar ‘n balans tussen Bybelonderrig, aanbidding en die bediening aan die wêreld wees. Christus het vir sy dissipels aangesê om in die wêreld uit te gaan en dissipels te maak. Die goeie gemeente moedig sy lidmate aan om hulle geloof met ander te deel.

 

Hier is drie eenvoudige toetse om vas te stel of ‘n gemeente waarlik gemeente van Jesus Christus is.

image_pdfimage_print