Die koninkryk van God in die Nuwe Testament (4)

image_pdfimage_print

We complain today that ministers do not know how to preach; but is it not equally true that our congregations do not know how to hear? —J.I. Packer

 

Die koninkryk van God in die Nuwe Testament: Die koninkryk vandag (3)

Die koninkryk van God is ‘n baie algemene tema in die Bybel. Ek gaan ‘n hele aantal blogs gebruik om te probeer vasstel wat dit is en hoekom dit belangrik is. Ek gaan onder ander gebruik maak van The Kingdom of God: Christopher W. Morgan en Robert A. Peterson (reds) 2012.

Wat moet God se mense doen in die koninkryk om die aansprake van Christus oral in die skepping te bevorder?

Ondergeskiktheid en die samelewing

As ons in gemeenskappe saamleef, vereis dit samewerking en koördinering.

Bydraes van individue  en instelling wat goed is vir die samelewing moet na die beste van ons vermoë gerangskik word.  ‘n Koninkryksbenadering oortref politieke ideologieë. Natuurlik is instellings ook deur God gemaak en kry hulle gesag by God en hulle is daar tot voordeel van die samelewing

 

Kom ons kyk na weeskinders. Die Bybel maak dit baie duidelik dat die versorging van weeskinders die taak van die gelowiges is: Egte en suiwer godsdiens voor God die Vader is om weeskinders en weduwees in hulle moeilike omstandighede by te staan (Jakobus 1:27). Nêrens sê die Bybel dat die versorging van weeskinders die staat se verantwoordelikheid is nie. As dit dan die kerk se verantwoordelikheid is om weeskinders te versorg, moet ons onsself afvra hoekom dit nie gebeur nie. Die staat kan in hulle materiële behoeftes voorsien, maar kan nie toesien dat hierdie kinders ook geestelik versorg word nie – dit is nie hulle verantwoordelikheid nie.

 

Vraag: Watter instellings het God daargestel om aan die behoeftes van die samelewing op die beste manier te voldoen en wat kan gedoen word om te sien dat hulle floreer deur hulle respektiewelike rolle te vervul in die lig van die mens se waardigheid?

 

Wat verdien mense?

Wie of wat bepaal wat die minderbevoorregtes werklik verdien? Wat mense verdien hang af van hoe ons omgee vir diegene wat swaar kry; wat ons van hulle as mense dink. As ons mense liefhet en die beste vir hulle soek, is wat hierdie mense nodig het geleenthede om hulle roeping as mense uit te leef – die vryheid om dit te doen waarvoor mense gemaak is. God se genade, soos ons dit in sy voorsiening sien, is nou uiters belangrik.

 

 

As ons die raamwerk wat gebeur nadat jy iets ontvang het gebruik, dan beteken verdien wat ons doen met wat ons materieel ontvang het. Dit gaan nie meer of daar iets intrinsiek in die mens is wat beteken hy sekere dinge verdien nie. Kyk na die gelykenis van die muntstukke (Matteus 25:14 – 30). Ons lees hierdie gelykenis soos volg: die twee slawe wat gewoeker het met wat hulle gekry het, verdien dit. Die een wat die muntstuk begrawe het, het verdien dat sy muntstuk weggeneem word – ons moet ons geleenthede gebruik anders verloor ons hulle.

 

Wat mense verdien, het meer met geleenthede en vryhede te doen. Wat jy betaal word, het met jou werk te doen. In die koninkryk word diegene wat met sekere voordele gebore word nie meer as ander geëer nie. Die vraag is of ons aan genoeg mense geleenthede gee of te doen wat hulle kan om te verdien wat hulle gegee word.

image_pdfimage_print

You may also like...