EK IS, het my gestuur (2)

image_pdfimage_print

 

Next to praying there is nothing so important in practical religion as Bible reading. By reading that book we may learn what to believe, what to be, and what to do; how to live with comfort, and how to die in peace. Happy is that man who possesses a Bible! Happier still is he who reads it! Happiest of all is he who not only reads it, but obeys it, and makes it the rule of his faith and practice! – J.C. Ryle

 

EK IS, het my gestuur (2)

Eksodus 3 en 4

[Ek gaan ‘n hele aantal blogs aan Eksodus spandeer. Ek maak onder andere van “Exalting Jesus in Exodus” (2014) vanTony Merida gebruik.]

Moses maak nie minder as vyf verskonings nie. God reageer op elk van Moses se verskonings en vrae met stellings van sy eie soewereiniteit en mag. As jy voel dat God jou stuur om iets te doen wat bo jou vermoë is, is dit ‘n  teken om weg te kyk van jou mislukkings en swakhede. Kyk na God.

 

  • Niemand glo my nie (4:1 – 9)

Selfs nadat God vir Moses gesê het dat die leiers na hom sou luister, twyfel Moses nog steeds. Sê nou die Israeliete glo my nie en hulle luister nie na my nie en hulle sê die Here het nie aan my verskyn nie? Sy verantwoordelikheid was om die boodskap af te lewer en op God te vertrou. In vers 2 – 9 gee God aan Moses drie tekens van sy mag: oor die skepping, oor mense en oor die natuurelemente. Moses moes sy kierie op die grond gooi en dit sou in ‘n slang verander. As hy dit optel sou dit weer in ‘n kierie verander. Hoekom doen God dit vir Moses? Op grond hiervan sal hulle glo dat die Here die God van hulle voorvaders … aan jou verskyn het. Hier sien ons God se gesag. Hy het, mag oor die bose – inderdaad oor die Bose – die duiwel. Die simbool op die farao se kop was ‘n slang. Dwarsdeur Egipte was daar beelde van slange. Maar ons leer ook hier ‘n les van nederigheid. Moses het nie ‘n septer nie, maar net ’n kierie. Hierdie kierie dien as teken van God se teenwoordigheid.

 

Die tweede teken was dat Moses sy hand in die vou van sy klere moes insteek. Toe hy dit uittrek was dit melaats. Die Here beveel hom om weer sy hand in die vou van sy klere te steek en sy hand was gesond. Hierdie is ‘n teken van God se mag oor siekte en die dood van mense.

 

Die derde teken was dat Moses water uit die Nyl moet vat en dit op die grond moes uitgooi. Dit sou verander in bloed. Dit is ’n verwysing na die plae wat Egipte sou tref.

 

Watter teken het ons? Die leë graf. Dit is ‘n teken dat die Christelike geloof waar is. Ons God is nie dood nie – Hy leef.

 

  • Gebrek aan kommunikasie vaardighede (4:10 – 12)

Ag, Here, ek kan nie goed praat nie. Ons weet nie wat Moses se spraakgebrek was nie. Was dit dalk sielkundig? Ons vrees moet ons nie verlam nie, maar moet ons laat besef dat ons God se hulp nodig het. Ons vertroue moet nie in onsself wees nie. Uit onsself is ons nie in staat om iets te bedink asof dit uit onsself kom nie. Ons bekwaamheid kom van God (2 Korintiërs 3:5).

 

Wat duidelik is, is dat Moses nie gedink het dat hy ’n groot spreker was nie. Hy voel dat hy nie bekwaam was om hierdie taak te verrig nie. Die Korintiërs het ook nie gedink dat Paulus ‘n watwonderse spreker was nie. Tog was hy die doeltreffendste prediker-sendeling van alle tye. Paulus sê vir die Korintiërs dat hy in swakheid na hulle gekom het, maar dat hy op God se krag staatgemaak het (1 Korintiërs 2:1 – 5). Moses moes ook hierdie les leer.

 

In reaksie sê God vir Moses twee dinge:

  • Dit is oneerbiedig. Wie het aan die mens ‘n mond gegee? God sê vir Moses dat Hy hom vir ‘n doel gemaak het. Hy weet van ons swakhede. Dit is juis as gevolg van ons swakhede wat Hy ons wil gebruik.
  • Dit is ontoepaslik. Ek sal jou help met die praat en jou leer wat jy moet sê. God soek verslaggewers nie redenaars nie. Ons hoef nie wonderlike toesprake te maak nie – ons moet net die goeie nuus oordra. Moses dink te veel aan homself; God sê vir hom dat dit nie oor hom gaan nie maar ook God. Ons moet God se woord bekend maak. Ons doel is om God te verheerlik met ons sterkpunte en swakhede. Moses moes sy stem gebruik en God se woord soos ‘n getroue profeet verkondig.

 

  • Gebrek aan toewyding (3:13 – 17)

Moses pleit nou by God: Here, stuur liewer iemand anders. Hy het nou nie meer verskonings nie. God het elkeen van sy verskonings geantwoord. Hoe reageer God hierop? Hy word kwaad. Hy is egter ook genadig, want Hy stuur vir Moses hulp: Aäron. Uiteindelik doen Moses tog die meeste van die praatwerk. Dan herinner God vir Moses van die tekens wat Hy sou doen om Moses se boodskap te bevestig.

 

 

 

image_pdfimage_print