Die kultuur en die Groot Opdrag van Jesus

image_pdfimage_print

 

Love between people, when given by God, is stronger than death. When you have loved deeply, that love can grow even stronger after the death of the person you love. You have to trust that every true friendship has no end, that a communion of saints exists among all those, living and dead, who have truly loved God and one another – Henri Nouwen

 

Die kultuur en die Groot Opdrag van Jesus

Dit is belangrik dat ons verstaan dat betrokkenheid by die kultuur ‘n aspek is om Jesus se Groot Opdrag aan sy dissipels te verstaan. Daar is natuurlik altyd die gevaar dat ons deur die kultuur oorgeneem mag word. Trevin Wax noem drie maniere van hoe betrokkenheid by die kultuur en die taak van God se mense mekaar kruis.

 

  1. Om die Groot Opdrag te vervul, moet ons mense en kulture verstaan

Jesus se opdrag was dat ons die evangelie na alle mense moet uitdra. In Openbaring word daar gepraat van mense van alle stamme, tale en nasies wat God se troon omring. Betrokkenheid by die kultuur baan die weg vir wêreldwye aanbidding. Vir die evangelie om ‘n kultuur deur te dring, moet ons die goeie nuus aan mense verkondig op so ‘n manier dat hulle dit kan verstaan en die krag daarvan kan ondervind. Ons moet die mense verstaan as ons die evangelie doeltreffend aan hulle wil verkondig. Dit is die taak van elke Christen.

 

Hoekom glo ons dat betrokkenheid by die kultuur onnodig is? Want ons sien steeds ander kulture as “vreemd” en ons eie kultuur as “normaal”. Hierdie soort denke is vir Christene onaanvaarbaar. As ons die evangelie doeltreffend wil verkodig, moet ons weet wat die gemeenskaplikhede tussen ons is wat op hierdie plek en tyd bymekaar is. Dit is waar betrokkenheid by die kultuur begin.

 

  1. Om die Groot Opdrag te vervul, moet ons die evangelie as ‘n “beter storie” aanbied as die vals hoop van die wêreld

As ons leer om die heersende wêreldsienings in ‘n gemeenskap te identifiseer, soek ons maniere om die evangelie aan te bied op ‘n manier wat by hulle aanklank sal vind. Deur die kontras tussen Jesus se ware storie en die vals hoop en drome van dit wat ons in ons gemeenskappe sien, te belig, stel gelowiges in staat om te leef as getroue getuies in ‘n sekulêre wêreld. Om getroue getuies te wees, moet ons die wêreld deur ‘n Bybelse lens sien – bevestig dit wat goed en reg is en verwerp dit wat vals en verkeerd is. Wys vir mense dat die evangelie die “beter storie” is en in staat is om die diepste verlange van die mense van ons tyd te antwoord.

 

  1. Die Groot Opdrag is die skepping van ‘n nuwe kultuur – die Kerk

Ons dink dilwels dat betrokkenheid by die kultuur verwys na een persoon wat alles moontlik doen om ‘n impak op die kultuur uit te oefen – deur diens, politieke betrokkenheid, deur die wêreld te analiseer en te verstaan. Maar as betrokkenheid by die kultuur en die Groot opdrag mekaar deursny sien ons ‘n ander prentjie: ons sien die skepping van ‘n nuwe kultuur wat op die ou kulture ‘n inbreuk maak.

 

Die kerk is meer as net ‘n aflewerinsmeganisme van die evangelie – dit is ‘n vertoonvenster van die etos van die evangelie. Die evangelie is nie net by die kultuur betrokke nie – dit skep ‘n kultuur deur die ontstaan van die kerk. Die evangelie skep ‘n kultuur van sy eie. Dit is net in hierdie geloofsgemeenskap waar hierdie nuwe kultuur van genade ten volle vertoon word.. Die kerk moet dien as ‘n oase in hierdie wêreld sonder genade.

 

Betrokkenheid by die kultuur trek nie ons aandag van die Groot Opdrag weg nie. Dit is ‘n manier om dieper in die kultuur in te dring. Ons onderwerp ons aan die gesag van Jesus Christus; ons vertrou op sy beloofde teenwoordigheid en gaan dan in die wêreld uit met die goeie nuus vir alle mense, oral.

 

 

image_pdfimage_print