Die Onderskeiding tussen ‘n Bybelwetenskaplike en teologiese navorser

image_pdfimage_print

Die Onderskeiding tussen ‘n Bybelwetenskaplike en teologiese navorser – Kobus Kok

Jan Smith vra: 

Is dit miskien moontlik dat iemand vir ons die verskil kan aantoon van hoe “bybelwetenskaplikes” te werk gaan teenoor die teologiese navorser. Eersgenoemde plunder die Bybel dat daar omtrent niks oorbly nie terwyl laasgenoemde net die teenoorgestelde resultaat lewer.

Antwoord

Dr Kobus Kok antwoord: 

Die Onderskeiding tussen ‘n Bybelwetenskaplike en teologiese navorser  

Die Onderskeiding tussen ‘n Bybelwetenskaplike en teologiese navorser is nie noodwendig die regte onderskeiding nie. Mens kry ook ongelowige teologiese navorsers wat teologie as blote geskiedenis bestudeer en dit tot mitologie en onbetroubare historiese inligting reduseer. Die verskil is dus eerder tussen ‘n gelowige met lojaliteit teenoor die Here en ‘n ongelowige wat nie lojaliteit teenoor die Here of die geloofsgemeenskap het nie. Dit gaan veral ook oor die verskil in wêreldbeelde. Sommige (ongelowige) wetenskaplikes glo dat die drie-verdieping wêreldbeeld ‘n primitiewe wêreldbeeld verteenwoordig en daarom kan ‘n God van bo af nie na die aarde kom om waarheid te openbaar nie omdat daar geen bo en onder is nie en geen absolute waarheid nie. Ander wetenskaplikes wat gelowiges is, erken ook dat die antieke mens ‘n gans andere wêreldbeeld gehad het, maar ontken nie daarmee dat die geestelike werklikheid bestaan nie, en glo ook dat God in die geskiedenis Sy wysheid openbaar, en dat die Bybel God se wysheid en openbaring bevat, hoewel in mensetaal-in-konteks.

As gelowige wetenskaplike dosent in Nuwe Testamentiese Studies by die Universiteit van Pretoria is ek elke dag besig met wetenskaplike, kritiese ondersoek van die Bybel. Ek sien myself as ‘n gelowige Bybelwetenskaplike en teoloog. My kritiese ondersoek van die antieke wêreld versterk egter my geloof omdat ek voel dat ek die agtergrond, ontstaan, groei en ontwikkeling van die Bybelse boodskap beter kan verstaan. Ek is ook nie die enigste een by die Universiteit van Pretoria wat dit so doen nie, en ‘n goeie kollega en vriend van my by die Universiteit van Oxford het juis die een dag na een van my lesings in Oxford gesê dat hy waardering het daarvoor dat ek uiters krities akademiese wetenskap kan bedryf en dit in die lesing kon integreer met die implikasie daarvan vir die kerk van die Here Jesus Christus in ‘n postmoderne tyd.

Indien jy goed lees wat mense sê, en dit jou verwar, is dit jou plig en taak om dit self te gaan ondersoek so ver as wat dit in jou vermoë en belangstellingsveld is. Dit wat onbekend is, is dikwels vir ons vreemd en maak ons dikwels bang. Deeglike selfstudie laat die skaduwees in ligkolle verander. Dit is baie belangrik dat mens Bybelse agtergrondstudie moet doen, dat mens die problematiek van sommige tekste moet begryp en dat mens die hermeneutiese verband na vandag toe moet trek.

Hermeneutiek is die wetenskap van verstaanskunde. Dit vra in die eerste plek na die verstaan van die antieke teks en die implikasie daarvan vir vandag, in ‘n wêreld wat radikaal anders is as die wêreld waarin die Bybel geskryf is. Skaf gerus my, proffessore Jan van der Watt, Stephan Joubert en Bruce Malina se nuutste boek aan “Unlocking the World of Jesus”, Biblaridion, 2011 waarin ons die antieke wêreld en die Bybelse sosiale waardes vir jou oopsluit. Dit kan by Van Schaik boekwinkels bestel word en is tans by die Universiteit van Pretoria se boekwinkel Bookmark beskikbaar vir R99,99.

 

Skrywer: Dr Kobus Kok

image_pdfimage_print

You may also like...