Die seën van God

image_pdfimage_print

Die seën van God – Francois Malan

Japie vra:

Die seën wat vanaf God ontvang word, is dit geestelik of materiel

Antwoord:

 

Prof Francois Malan antwoord:

Die inhoud van die seën van God aan Abraham word in Genesis 17:7 opgesom as ‘Ek sal jou God wees en ook die God van jou nageslag’- dit impliseer dat Abraham God sal gehoorsaam en vir Hom lewe as die doel en sin van sy lewe, en dat God hom geestelik en materieel sal versorg.

Die inhoud van God se seën aan Isak word in Genesis 26:3 saamgevat as ‘Ek sal by jou wees en jou seën (NAV voorspoedig maak)’.

Van Josef staan daar in 39:2 ‘En die Here was by Josef en dit het baie goed gegaan met

hom…’ Maar daarna is hy in die tronk gegooi. Maar ook daar was die Here by hom, en Hy het Josef sy troue liefde laat ondervind (39:21) en na twee jaar in die tronk stel die Farao hom aan oor die hele Egipte (41:41). God se seën is sy teenwoordigheid by jou, en hy weet of voorspoed of teëspoed die beste vir jou is.

Ps 37:4-7 sê: Vertrou liewer op die Here (as om jou oor skelms se voorspoedige lewe te onstel) en doen wat goed is, woon en werk rustig voort. Vind jou vreugde in die Here en Hy sal jou gee wat jou hart begeer. Laat jou lewe aan die Here oor en vertrou op Hom; Hy sal sorg.

Paulus sê in Romeine 8:31-39 dat niks ons kan skei van die liefde van God wat daar in Christus Jesus is nie, selfs nie lyding of benoudheid of vervolging, honger of naaktheid (armoede), gevaar of swaard nie.

Aan die Korintiërs skryf Paulus: God maak julle altyd in alles ryk genoeg om by elke geleentheid vrygewig te kan wees (2 Kor.9:11). Vir die ouderlinge van Efese sê hy: Ek het niemand se geld en klere begeer nie. Julle weet self dat ek vir myself en vir die mense wat saam met my was, gesorg het deur met hierdie twee hande van my te werk. Deur my voorbeeld het ek in elke opsig vir julle gewys dat ons hard moet werk sodat ons die armes kan help. Onthou die woorde van die Here Jesus. Hy het self gesê: Om te gee, maak ‘n mens gelukkiger as om te ontvang (Handelinge 20:33-35).

Paulus het self geleer om in alle omstandighede tevrede te wees (NAV om my in alle omstandighede te behelp). Hy weet wat armoede is en hy weet wat oorvloed is; van alles het hy ondervinding: om genoeg te hê om te eet sowel as om honger te ly, om oorvloed te hê en om gebrek te ly. Hy is tot alles in staat deur Hom wat vir hom krag gee (Filippense 4:11-13).

Jesus het gesê: Julle moet julle nie gedurig afvra wat julle gaan eet of drink nie, en julle moenie besorg wees nie. Dit is alles dinge waaroor die ongelowiges in die wêreld begaan is, maar julle het ‘n Vader wat weet dat julle dit nodig het. Beywer julle vir sy koninkryk, dan sal Hy julle ook hierdie dinge gee (Lukas 12:29-31).

 

Skrywer: Prof Francois Malan

image_pdfimage_print

You may also like...